Partnerinstitusjon:
James Cook University

Australia

James Cook University

Australia

Om James Cook University

James Cook University (JCU) ble dannet i 1970 men kan spore sine røtter tilbake til 1961 med grunnleggelsen av University College of Townsville. JCU er navngitt etter den britiske oppdagelsesreisende James Cook som i ca. 1770 kartla Australias østkyst. JCU har (i 2019) ca. 22 000 studenter fra 108 land, og 4 700 ansatte. Hovedcampus befinner seg i Cairns og Townsville i den nordlige tropiske delen av Queensland, men har også campus i Brisbane og i Singapore (JCUS).

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Krav om språkkunnskaper
Engelsk CEFR level B2, minimum karakteren 4 fra videregående skole.

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Ett emne ved JCU tilsvarer normalt 3 credits=7,5 ECTS. Ett semester fulltid består derfor vanligvis av 4 emner.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Semester 1 starter i februar - søknadsfristen er 30. januar samme år.

Semester 2 starter i juli/august- søknadsfristen er 30. juni samme år.

Utvekslingsprogram
Bilaterale avt ink joint degree ,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 4 study programmes