Partnerinstitusjon:
Nelson Mandela University

Sør-Afrika

Nelson Mandela University

Sør-Afrika

Om Nelson Mandela University

Nelson Mandela University (NMMU) ble opprettet etter en fusjon i 2005 som et resultat av en landsomfattende omstrukturering av høyere utdanning, men kan spore sine røtter tilbake til 1882. NMMU har 27 000 studenter og mer enn 2 500 ansatte fordelt på sju campuser; seks i Port Elizabeth og ett i George, Sør-Afrika.

Antall utvekslingsplasser

8 utvekslingsplasser for studenter. Også praksisutveksling av lærerstudenter.

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 4 study programmes