Kaiser, Sabine


Associate Professor


 • Helene Høgsdal, Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad :
  Adolescents’ Assessment of Two Mental Health–Promoting Mobile Apps: Results of Two User Surveys
  JMIR Formative Research 2023 ARKIV / DOI
 • Kirsi Peltonen, Marjo Kurki, Charlotte Reedtz, Sabine Kaiser, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Marko Merikukka et al.:
  Psychological tests for expectant parents and young children in the Nordic countries: A review of the evidence
  European Journal of Developmental Psychology 2022 ARKIV / DOI
 • Marianne Berg Halvorsen, Sabine Kaiser, Ida Lyngaard Hansen, Ida Rakel Blichfeldt Sandal, Sissel Berge Helverschou :
  Validering av den norske foreldreversjonen av Developmental Behavior Checklist (DBC-P)
  Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2022 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Kjersti Åby Bergquist, Marianne Berg Halvorsen :
  The psychometric properties of the Norwegian version of the social responsiveness scale in a neuropediatric sample
  Research in Autism Spectrum Disorders 2022 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Marianne Berg Halvorsen :
  The Strengths and Difficulties Questionnaire self-report-, parent-, and teacher version in children with intellectual and developmental disabilities
  Research in Developmental Disabilities 2022 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Monica Martinussen, Frode Adolfsen, Kyrre Breivik, Henriette Kyrrestad :
  An app-based intervention for adolescents exposed to cyberbullying in norway: Protocol for a randomized controlled trial
  JMIR Research Protocols 2021 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Astrid Marie Richardsen, Monica Martinussen :
  Burnout and Engagement at the Northernmost University in the World
  Sage Open 2021 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Christine Charlotte Lillevik, Karine Jakobsen, Mariann Bellika Hansen, Monica Martinussen :
  Parent satisfaction with child health centres for children 0–5 years old in Norway: A cross-sectional study
  Nordic journal of nursing research 2021 ARKIV / DOI
 • Marte Rye, Sabine Kaiser, Monica Martinussen :
  Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: MOT-programmet Robust ungdom 12–16 (1. utg)
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2021 ARKIV
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad, Monica Martinussen :
  Adolescents’ experiences of the information they received about the coronavirus (Covid-19) in Norway: a cross-sectional study
  Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH) 2021 ARKIV / DOI
 • Ingrid Borren, Sabine Kaiser :
  Måleegenskaper ved den norske versjonen av Kartlegging av traumatiske erfaringer (KATES-Barn)
  PsykTestBarn 2021 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Joshua Patras, Frode Adolfsen, Astrid Marie Richardsen, Monica Martinussen :
  Using the Job Demands–Resources Model to Evaluate Work-Related Outcomes Among Norwegian Health Care Workers
  Sage Open 2020 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad, Sturla Fossum :
  Help-seeking behavior in Norwegian adolescents: the role of bullying and cyberbullying victimization in a cross-sectional study
  Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology 2020 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad, Sturla Fossum :
  Cyberbullying status and mental health in Norwegian adolescents
  Scandinavian Journal of Psychology 2020 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Ingunn Skjesol, Ane Sætrum, Frode Adolfsen, Monica Martinussen :
  Parent satisfaction with the open kindergarten in Norway
  International Journal of Health Promotion and Education 2020 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad :
  Måleegenskaper ved den norske versjonen av WHO Five Well-Being Index (WHO-5)
  PsykTestBarn 2019 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad Strøm :
  Måleegenskaper ved den norske versjonen av Sense of Coherence [SOC-13]
  PsykTestBarn 2018 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Sabine Kaiser, Joshua Patras, Monica Martinussen :
  Linking interprofessional work to outcomes for employees: A meta‐analysis
  Research in Nursing and Health 2018 ARKIV / DOI
 • Monica Martinussen, Oddgeir Friborg, Phoebe Schmierer, Sabine Kaiser, Karl Tore Øvergård, Anna-Lena Neunhoeffer et al.:
  The comorbidity of personality disorders in eating disorders: a meta-analysis
  Eating and Weight Disorders 2017 ARKIV / DOI
 • Monica Martinussen, Sabine Kaiser, Frode Adolfsen, Joshua Patras, Astrid Marie Richardsen :
  Reorganisation of healthcare services for children and families: Improving collaboration, service quality, and worker well-being
  Journal of Interprofessional Care 2017 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Marte Rye, Reidar Jakobsen, Monica Martinussen, Helene Høgsdal, Henriette Kyrrestad :
  A Universal Mental Health–Promoting Mobile App for Adolescents: Protocol for a Cluster Randomized Controlled Trial
  JMIR Research Protocols 2023 ARKIV / DOI
 • Helene Høgsdal, Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad :
  Nettmobbing øker blant ungdom – men mange ber ikke om hjelp
  Psykologisk.no 2023
 • Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser, Helene Høgsdal :
  Opp & NettOpp - Two mental health promoting mobile applications
  2022
 • Helene Høgsdal, Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser :
  Ny mobilapp kan hjelpe ungdom med å håndtere nettmobbing
  Forskersonen.no 2022
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad :
  Ungdom, mediebruk og psykisk helse
  2022
 • Helene Høgsdal, Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad, Marte Rye, Monica Martinussen, Reidar Jakobsen :
  En brukerundersøkelse av Opp - en app for bedre psykisk helse og trivsel hos ungdom
  2022
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad :
  Opp og NettOpp – to mobilapper for å fremme psykiske helse hos ungdom
  2022
 • Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser, Marte Rye, Reidar Jakobsen, Monica Martinussen :
  Opp - en app for bedre psykisk helse og trivsel for ungdom
  2022
 • Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser, Kyrre Breivik, Frode Adolfsen, Monica Martinussen :
  NettOpp - en mobilapplikasjon for ungdom som har opplevd negative hendelser på nett
  2021
 • Monica Martinussen, Marjo Kurki, Kyrre Breivik, Helene Eng, Sabine Kaiser, Piia Karjalainen et al.:
  The First 1000 Days in the Nordic Countries. Psychosocial Interventions and Psychological Tests: A Review of the Evidence
  2021 FULLTEKST
 • Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser :
  NettOpp og OppPsyk: gratis og lett tilgjengelige ressurser om nettmobbing og psykisk helse
  2020
 • Sabine Kaiser, Monica Martinussen, Kyrre Breivik, Frode Adolfsen, Henriette Kyrrestad :
  En brukerundersøkelse av mobilappenNettOpp
  2020
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad :
  Ungdom, mediebruk og psykisk helse
  2020
 • Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser :
  Med hjelpen i lomma? To mobilapper for ungdom - Nettmobbing og psykisk helse
  2020
 • Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser, Monica Martinussen :
  Ungdoms opplevelse av informasjon som gis om koronaviruset (Covid-19): En foreløpig rapport
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad, Frode Adolfsen, Kyrre Breivik, Monica Martinussen :
  UngRisk: The development and evaluation of an app-based intervention for adolescents exposed to cyberbullying
  2019
 • Monica Martinussen, Frode Adolfsen, Sabine Kaiser :
  Samhandling mellom tjenester og profesjoner
  2019
 • Astrid Marie Richardsen, Monica Martinussen, Sabine Kaiser :
  Stress, human errors and accidents
  Edward Elgar Publishing 2019
 • Henriette Kyrrestad Strøm, Sabine Kaiser, Sturla Fossum :
  Prevalence rates of cyberbullying among Norwegian adolescents and support for cyberbully-victims
  2018
 • Ane Sætrum, Sabine Kaiser, Monica Martinussen :
  Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familiens Hus i Øygarden - Oppfølgning etter to år
  2018
 • Sabine Kaiser, Ingunn Skjesol Bulling, Ane Sætrum, Frode Adolfsen, Monica Martinussen :
  Predicting User Satisfaction with the Open Kindergarten in Norway
  2018
 • Jan H Rosenvinge, Oddgeir Friborg, Sabine Kaiser, Monica Martinussen :
  Catching the moving target of adolescent personality and its disorders: A commentary on the article (doi:10.1007/s40519-017-0368y) by Gaudio and Dakanalis: What about the assessment of personality disturbances in adolescents With eating disorders?
  Eating and Weight Disorders 2017 DOI
 • Ane Sætrum, Sabine Kaiser, Monica Martinussen :
  Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte på Rygge Familiesenter - Oppfølgning etter to år
  2017
 • Sabine Kaiser, Monica Martinussen :
  Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i Familiens hus i Våler kommune - Oppfølgning etter ett år
  2016
 • Ane Sætrum, Sabine Kaiser, Monica Martinussen :
  Foreldre/ foresattes erfaringer med helsestasjonens familiesenter i Sandnes kommune
  2016
 • Ane Sætrum, Sabine Kaiser, Monica Martinussen :
  Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i Rygge Familiesenter - Oppfølgning etter ett år
  2016
 • Ane Sætrum, Sabine Kaiser, Monica Martinussen :
  Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Barne- og Familieenheten i Fauske kommune - Oppfølgning etter ett år
  2016
 • Sabine Kaiser, Ane Sætrum, Frode Adolfsen, Monica Martinussen :
  Users’ Experiences with the Open Kindergarten in Norway
  2016
 • Sabine Kaiser, Ane Sætrum, Monica Martinussen :
  Foreldre/ foresattes erfaringer med helsestasjonstjenester i Rana kommune
  2016
 • Sabine Kaiser, Ane Sætrum, Monica Martinussen :
  En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familiens Hus i Øygarden
  2016

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →  MH2 L.09.373

  Click for bigger map