Sabine Kaiser


Professor


 • Helene Høgsdal, Henriette Kyrrestad, Marte Rye, Sabine Kaiser :
  Exploring Adolescents’ Attitudes Toward Mental Health Apps: Concurrent Mixed Methods Study
  JMIR Formative Research 2024 ARKIV / DOI
 • Claire Josette Edith Degail, Sabine Kaiser, Reidar Jakobsen, Monica Martinussen :
  Parental Satisfaction With Child Welfare Services in Norway
  Child & Family Social Work 2024 DOI
 • Marianne Berg Halvorsen, Arvid Nikolai Kildahl, Sabine Kaiser, Brynhildur Axelsdottir, Michael G. Aman, Aud Sissel Berge Helverschou :
  Applicability and Psychometric Properties of General Mental Health Assessment Tools in Autistic People: A Systematic Review
  Journal of Autism and Developmental Disorders 2024 DOI
 • Sabine Kaiser, Børge Mathiassen, Bjørn Helge Handegård, Yngvild Arnesen, Marianne Berg Halvorsen :
  Examining the psychometric properties of the Norwegian version of the Social Aptitudes Scale in two clinical samples
  BMC Psychology 2023 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Geraldine Mabille, Renee Thørnblad, Jeanette Skoglund :
  The child's place in the foster family: Use of conventional names and adoption intentions throughout childhood
  Child & Family Social Work 2023 ARKIV / DOI
 • Ane Sætrum, Sabine Kaiser, Monica Martinussen :
  User satisfaction with antenatal care in Norway
  Birth 2023 ARKIV / DOI
 • Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser, Sturla Fossum :
  Frequency of Bullying and Cyberbullying Victimization and Associated Factors Among Norwegian Adolescents
  International Journal of Bullying Prevention 2023 ARKIV / DOI
 • Helene Høgsdal, Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad :
  Adolescents’ Assessment of Two Mental Health–Promoting Mobile Apps: Results of Two User Surveys
  JMIR Formative Research 2023 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Kjersti Åby Bergquist, Marianne Berg Halvorsen :
  The psychometric properties of the Norwegian version of the social responsiveness scale in a neuropediatric sample
  Research in Autism Spectrum Disorders 2022 ARKIV / DOI
 • Marianne Berg Halvorsen, Sabine Kaiser, Ida Lyngaard Hansen, Ida Rakel Blichfeldt Sandal, Sissel Berge Helverschou :
  Validering av den norske foreldreversjonen av Developmental Behavior Checklist (DBC-P)
  Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2022 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Marianne Berg Halvorsen :
  The Strengths and Difficulties Questionnaire self-report-, parent-, and teacher version in children with intellectual and developmental disabilities
  Research in Developmental Disabilities 2022 ARKIV / DOI
 • Kirsi Peltonen, Marjo Kurki, Charlotte Reedtz, Sabine Kaiser, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Marko Merikukka et al.:
  Psychological tests for expectant parents and young children in the Nordic countries: A review of the evidence
  European Journal of Developmental Psychology 2022 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Christine Charlotte Lillevik, Karine Jakobsen, Mariann Bellika Hansen, Monica Martinussen :
  Parent satisfaction with child health centres for children 0–5 years old in Norway: A cross-sectional study
  Nordic journal of nursing research 2021 ARKIV / DOI
 • Marte Rye, Sabine Kaiser, Monica Martinussen :
  Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: MOT-programmet Robust ungdom 12–16 (1. utg)
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2021 ARKIV
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad, Monica Martinussen :
  Adolescents’ experiences of the information they received about the coronavirus (Covid-19) in Norway: a cross-sectional study
  Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH) 2021 ARKIV / DOI
 • Ingrid Borren, Sabine Kaiser :
  Måleegenskaper ved den norske versjonen av Kartlegging av traumatiske erfaringer (KATES-Barn)
  PsykTestBarn 2021 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Monica Martinussen, Frode Adolfsen, Kyrre Breivik, Henriette Kyrrestad :
  An app-based intervention for adolescents exposed to cyberbullying in norway: Protocol for a randomized controlled trial
  JMIR Research Protocols 2021 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Astrid Marie Richardsen, Monica Martinussen :
  Burnout and Engagement at the Northernmost University in the World
  Sage Open 2021 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad, Sturla Fossum :
  Help-seeking behavior in Norwegian adolescents: the role of bullying and cyberbullying victimization in a cross-sectional study
  Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology 2020 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad, Sturla Fossum :
  Cyberbullying status and mental health in Norwegian adolescents
  Scandinavian Journal of Psychology 2020 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Ingunn Skjesol, Ane Sætrum, Frode Adolfsen, Monica Martinussen :
  Parent satisfaction with the open kindergarten in Norway
  International Journal of Health Promotion and Education 2020 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Joshua Patras, Frode Adolfsen, Astrid Marie Richardsen, Monica Martinussen :
  Using the Job Demands–Resources Model to Evaluate Work-Related Outcomes Among Norwegian Health Care Workers
  Sage Open 2020 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad :
  Måleegenskaper ved den norske versjonen av WHO Five Well-Being Index (WHO-5)
  PsykTestBarn 2019 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad Strøm :
  Måleegenskaper ved den norske versjonen av Sense of Coherence [SOC-13]
  PsykTestBarn 2018 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Helene Høgsdal, Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad :
  Psykisk helsefremmende mobilapper - ungdoms mening og synspunkter
  2024
 • Helene Høgsdal, Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser :
  NettOpp og Opp - to psykisk helsefremmende mobilapper for ungdom
  2024
 • Marie Kvalø, Sabine Kaiser, Svein Arild Myhra Vis, Sturla Fossum :
  Adolescents treated in child welfare locked institutions: Who commit's drug related crimes and who does not?
  2023
 • Marianne Berg Halvorsen, Arvid Nikolai Kildahl, Sabine Kaiser, Brynhildur Axelsdottir, Sissel Berge Helverschou :
  General measurement tools for assessing mental health problems among autistic children and adults: A systematic review
 • Marianne Halvorsen, Arvid Nikolai Kildahl, Brynhildur Axelsdottir, Sabine Kaiser, Aud Sissel Berge Helverschou :
  Autisme og psykisk helse: en systematisk kunnskapsoppsummering av hvilke instrumenter som fungerer i klinikken
  2023
 • Helene Høgsdal, Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad :
  Nettmobbing øker blant ungdom – men mange ber ikke om hjelp
  Psykologisk.no 2023
 • Henriette Kyrrestad, Helene Høgsdal, Sabine Kaiser :
  A Mobile App for Adolescents who have Experienced Cyberbullying and Other Negative Incidents Online
  2023
 • Sabine Kaiser, Marte Rye, Reidar Jakobsen, Monica Martinussen, Helene Høgsdal, Henriette Kyrrestad :
  A Universal Mental Health–Promoting Mobile App for Adolescents: Protocol for a Cluster Randomized Controlled Trial
  JMIR Research Protocols 2023 ARKIV / DOI
 • Marianne Berg Halvorsen, Einar Røshol Heiervang, Børge Mathiassen, Sabine Kaiser, Sissel Berge Helverschou :
  Assessment of anxiety and behavioral disorders among children with autism spectrum disorder and other neurodevelopmental disorders
  2023
 • Helene Høgsdal, Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser :
  Ny mobilapp kan hjelpe ungdom med å håndtere nettmobbing
  Forskersonen.no 2022
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad :
  Ungdom, mediebruk og psykisk helse
  2022
 • Helene Høgsdal, Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad, Marte Rye, Monica Martinussen, Reidar Jakobsen :
  En brukerundersøkelse av Opp - en app for bedre psykisk helse og trivsel hos ungdom
  2022
 • Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser, Helene Høgsdal :
  Opp & NettOpp - Two mental health promoting mobile applications
  2022
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad :
  Opp og NettOpp – to mobilapper for å fremme psykiske helse hos ungdom
  2022
 • Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser, Marte Rye, Reidar Jakobsen, Monica Martinussen :
  Opp - en app for bedre psykisk helse og trivsel for ungdom
  2022
 • Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser, Kyrre Breivik, Frode Adolfsen, Monica Martinussen :
  NettOpp - en mobilapplikasjon for ungdom som har opplevd negative hendelser på nett
  2021
 • Monica Martinussen, Marjo Kurki, Kyrre Breivik, Helene Eng, Sabine Kaiser, Piia Karjalainen et al.:
  The First 1000 Days in the Nordic Countries. Psychosocial Interventions and Psychological Tests: A Review of the Evidence
  2021 FULLTEKST
 • Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser :
  NettOpp og OppPsyk: gratis og lett tilgjengelige ressurser om nettmobbing og psykisk helse
  2020
 • Sabine Kaiser, Monica Martinussen, Kyrre Breivik, Frode Adolfsen, Henriette Kyrrestad :
  En brukerundersøkelse av mobilappenNettOpp
  2020
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad :
  Ungdom, mediebruk og psykisk helse
  2020
 • Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser :
  Med hjelpen i lomma? To mobilapper for ungdom - Nettmobbing og psykisk helse
  2020
 • Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser, Monica Martinussen :
  Ungdoms opplevelse av informasjon som gis om koronaviruset (Covid-19): En foreløpig rapport
  UiT Norges arktiske universitet 2020 FULLTEKST / ARKIV
 • Monica Martinussen, Frode Adolfsen, Sabine Kaiser :
  Samhandling mellom tjenester og profesjoner
  2019
 • Astrid Marie Richardsen, Monica Martinussen, Sabine Kaiser :
  Stress, human errors and accidents
  Edward Elgar Publishing 2019
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad, Frode Adolfsen, Kyrre Breivik, Monica Martinussen :
  UngRisk: The development and evaluation of an app-based intervention for adolescents exposed to cyberbullying
  2019
 • Henriette Kyrrestad Strøm, Sabine Kaiser, Sturla Fossum :
  Prevalence rates of cyberbullying among Norwegian adolescents and support for cyberbully-victims
  2018

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  Quantitative research methods, mental health, health promotion and prevention, cyberbullying, health service research, collaboration, burnout and engagement, meta-analysis

   

  Ongoing research projects:

  UngRisk with NettOpp & Opp

  Outcome and experience of foster home initiatives - The Family Foster Home Project

  The PIN study

  Ungdata in the North

  The SKO study about collaboration and quality in municipal services for children, young people and their families

  Mapping of tests and measures in Norway

  CrisesSolutions

  Mental health and intellectual and developmental disability

   

  Research projects that have been completed:

  The First 1000 Days in the Nordic Countries