Major i økonomisk styring

Med en major i økonomisk styring vil du gjennom emnene i Forretningsrett og Regnskap og bærekraftrapportering, erverve deg kunnskap og ferdigheter i de juridiske rammene for å utøve næringsvirksomhet. Videre vil du kunne anvende en rekke styringsverktøy og inneha kompetanse til å bidra i den økonomiske styringen av ulike virksomheter. Dette lærer du mer om i emnet Lønnsomhetsanalyse.  

Studieplan:

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester SOK-3020 Econometrics BED-3074 Ledelse og virksomhetsstyring BED-3111 Sustainable innovation
2. semester

BED-3XXX Dataanalyse og forskningsdesign

BED-3067 Forretningsrett Minor valgemne
3. semester

BED-3099 Lønnsomhetsanalyse 

BED-3079 Regnskap og bærekrafts-rapportering  Minor valgemne
4. semester BED-3901 Masteroppgave i økonomi og administrasjon (30 studiepoeng)

Studentene kan velge mellom følgende minors når de tar en major i økonomisk styring: 

 Økonomisk analyse  

Foretaksstrategi 

Innovasjonsledelse

  • BED-30XX Robuste organisasjoner eller BED-3065 Lederutøvelse (vår)
  • BED-3XXX Forretningsutvikling (høst)

Markedsføring

  • BED-3XXX Tjeneste- og relasjonsmarkedsføring eller BED-3059 Strategisk analyse av bedrifter og næringer (eller BED-3101 Digital innovasjon, tilbys fra og med kull 2025) (vår)
  • BED-3077 International marketing eller BED-30XX Sustainable Arctic marketing eller BED-3003 Økonomisk psykologi: Analyse av konsumentmarkeder (høst)