Forkurs, Tromsø

UiT tilbyr forkurs til ingeniørutdanning i Tromsø. Undervisningen skjer i Teknologibygget. Forkurset går over ett skoleår og består av følgende emner:

TEK-0517 Matematikk forkurs (15 timer per uke)
TEK-0518 Fysikk forkurs (9 timer per uke)
TEK-0520 Norsk forkurs (8 timer per uke)
TEK-0519 Teknologi og samfunn forkurs (4 timer per uke) 
TEK-0510 Engelsk forkurs (4 timer per uke)

Fullt forkurs passer for deg som mangler generell studiekompetanse og ønsker å studere treårig ingeniør, femårig sivilingeniør eller bachelor i nautikk. Vær oppmerksom på at forkurset ikke gir deg ikke generell studiekompetanse.

Forkursstudenter som har generell studiekompetanse fra før, kan melde seg opp i TEK-0517 (forkursmatematikk) og TEK-0518 (forkursfysikk) for å oppfylle spesielle opptakskrav i matematikk R1 og R2 og Fysikk 1. Da kan du søke på de fleste ingeniørstudier, sivilingeniørstudier og realfagsstudier i Norge.