Studieplantabell: Informatikk, sivilineniør - studieretning cybersikkerhet

Studieplantabell for Informatikk, sivilineniør - studieretning cybersikkerhet som gjelder fra og med høsten 2024.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst) INF-1100 Innføring i programmering og datamiskiners virkemåte

MAT-1001 Kalkulus 1

MAT-1005 Diskret matematikk
2. semester (vår) INF-1101 Datastrukturer og algoritmer MAT-1004 Lineær algebra Godkjent valgemne*
3. semester (høst) INF-2200 Computer architecture and organization FYS-0001 Brukerkurs i fysikk eller FYS-0100 Generell fysikk MAT-1301 Innføring i kryptografi
4. semester (vår) INF-2201 Operating System Fundamentals STA-1001 Statistikk og sannsynlighet
5. semester (høst) INF-2300 Computer Communication INF-2700 Database Systems Godkjent valgemne*
6. semester (vår) INF-2310 Computer Security INF-2900 Software Engineering FIL-0700 Examen Philosophicum, Tromsøvarianten
7. semester (høst) INF-3200 Distributed Systems Fundamentals INF-3310 Advanced Computer Security Godkjent valgemne*
8. semester (vår) INF-3203 Advanced Distributed Systems MAT-3305 Advanced Cryptography Godkjent valgemne*
9. semester (høst) INF-3983 Capstone Project in Computer Science INF-3315 Privacy Preserving Computation
10. semester (vår) INF-3981 Master's Thesis in Computer Science

* Minst 10 studiepoeng valgfag må være ingeniørfag fra annet fagområde og minst 10 ECTS valgfag må være ikke-realfag.