Studieplantabell: Kunstig intelligens, sivilineniør - spesialisering Beregningsorientert jordobservasjon

Studieplantabell for Kunstig intelligens, sivilineniør - spesialisering Beregningsorientert jordobservasjon som gjelder fra og med høsten 2024.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst) INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering

INF-1600 Introduksjon til kunstig intelligens, KI

MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører
2. semester (vår) INF-1400 Objektorientert programmering MAT-1052 Matematikk 2 for ingeniører STA-1001 Statistikk og sannsynlighet
3. semester (høst) INF-1100 Innføring i programmering og datamiskiners virkemåte MAT-2201 Numerical Methods FYS-2021 Machine Learning
4. semester (vår) INF-1101 Datastrukturer og algoritmer INF-2600 Artificial Intelligence, AI - Methods and applications FIL-0700 Examen Philosophicum, Tromsøvarianten
5. semester (høst) MAT-1003 Kalkulus 3 FYS-0100 Generell fysikk FYS-2006 Signal processing
6. semester (vår) FYS-1002 Elektromagnetisme STA-2003 Tidsrekker FYS-2010 Image Analysis
7. semester (høst) INF-2200 Computer architecture and organization STA-2001 Stochastic Processes FYS-3012 Pattern recognition
8. semester (vår) FYS-3001 Physics of remote sensing BED-2015 Entreprenørskap FYS-3033 Deep learning
9. semester (høst) STA-3002 Multivariable Statistical Analysis FYS-3023 Applied remote sensing STA-3xxx / FYS-3xxx Capstone project in Artificial Intelligence
10. semester (vår)

FYS-3xxx / STA-3xxx Master thesis in Artificial Intelligence