Arctic blue polygon pattern

Tidligere arrangementer

Innovasjonsfrokost - et tiltak for å bygge fellesskap og kultur for kunnskapsdeling 

Dette er en møteserie for innovasjons- og enpreprenørskapsinteresserte studenter og ansatte der aktuelle tema tas opp. Innovasjonsfrokostene innledes med et eller flere foredrag, og avsluttes med en spørsmåls- og diskusjonsrunde. Arrangementene ble igangsatt vårsemesteret 2021 og arrangeres normalt en gang per måned. Våren 2021 har arrangementene vært digitale på grunn av pandemien.

 

ARRANGEMENTER

Innovasjonsfrokost

22.09.2022  Open science & open innovation, by UB's Katleen Smart and Per P. Aspaas, IMB's Tamer Alu-Alam and IPS's Gerit Pfuhl.  (Video will come)

01.09.2022   Nye tanker, andre tanker - om humanistiske innovasjoner, med Anne Britt Flemmen, Katrin Losleben, Filip Maric og Nina Smedseg.  (opptak kommer) 

28.04.2022 Hvordan er prosessen etter innsendt DOFI? (Se opptaket)

 • Power Point: Hvordan er prosessen etter innsendt DOFI
 • Når bør forskningen vurderes for innsending av DOFI? (Eirik W. Lundblad og Ingrid Skjæveland, Norinnova)
 • Utfall etter DOFI: Eierskap, patent og lisensiering. Hva innebærer dette for forskeren? (Eirik W. Lundblad og Ingrid Skjæveland, Norinnova)

31.03.2022 Virkemidler for innovasjon og kommersialisering på UiT (Se opptaket)

 • Innovasjonsstillinger (Kine Østnes Hanssen, UiT)
 • Innovasjonsprisen (Lars Ailo Bongo, UiT)

24.02.2022 Innovasjon - merittering, incentiv og motivasjon (Se opptaket - krever feide)

 • Power Point Toril Hernes NTNU UIT-innovasjonsfrokost 240222
  • Spørsmål besvart:
   • Innovasjonstipend direkte til fakultet (34m:20s)
   • Ansvarsområde til de som er prodekaner for innovasjon, griper dette også inn på utdanningssiden på samme måte? (37m:00s)
   • Hvilke erfaringer har dere høstet ved å bruke forskningstid til innovasjon og merittering? (42m:20s)
   • Hvordan er det etablert lytteposter slik at vi klarer å få fagfolket til å ta inn over seg det behovet som er selv om de nødvendigvis ikke er ekspert faglig og forskningsmessig? (46m:20s)
   • Indirekte og direkte innovasjon. Er det viktig å skille (være bevisst) mellom disse? (53m:35s)
   • Forskere opplever konflikt mellom, merittering, det akademiske og innovasjon (hemmelig hold, være offentlig om sine dataer) hvilke tanker har dere rundt dette? (59m:20s)

27.01.2022 Norinnova - Technology Transfer, STUD-ENT og mulighetene disse gir (Se opptaket)

18.11.2021 Studententreprenørskap og STUD-ENT (Se opptaket - krever feide)

28.10.2021 Sosiale innovasjoner; Hva, hvorfor og hvordan synliggjøre?

23.09.2021 Student eller forsker, hvordan koble seg på innovasjon? (Se opptaket)

02.09.2021 En kaffeprat om innovasjon på UiT - Perspektiver fra studentene

17.06.2021 Bærekraft, omstilling og innovasjon

27.05.2021 Tjenesteinnovasjon i helsesektoren

16.04.2021 Innovasjon, innovasjonskultur og samarbeid med næringslivet 

18.03.2021 Kommersialisering av forskning: IPR, publisering og patent

18.02.2021 Forskning, innovasjon og kommersialisering

 

Arctic Innovation Week

22.10.2021 Studentinnovasjon: Hvordan gjør vi det? (se opptaket)

22.10.2020 Studentinnovasjon på UiT (se opptaket

 

Horisont Europas innovasjonspilar 

09.03.2021: Lansering Horisont Europa innovasjonspilar (innovasjonnorge.no). Se opptak fra kick-off.

  

NYHETER

Arctic Accelerator, et akseleratorprogram for teknologi og industri, spesielt rettet mot skalerbare startups og forretningsidéer i Nord-Norge, har deltakere fra UiT. Finalen strømmes her (lenke kommer). 

Sist endret: 28.09.2022, endret av: Mette Ravn Midtgard
Norsk flagg