Arctic blue polygon pattern

Tidligere arrangementer

Arrangementer  

Dette er møter og arrangementer for studenter og ansatte der formålet er å bygge fellesskap og kultur for innovasjon og entreprenørskap.  

07.03.2024  Workshop for idea development, collabotative learning and innovation, UiT campus Alta

                    UiT Innovasjon v/Elisabeth Blix Bakkelund

                    Department of Tourism and Northern studies at UiT v/Hans Petter Frøhaug

                    Department of Tourism and Northern studies at UiT v/Per Kåre Jakobsen

                    Department of Child Protection and Social work at UiT v/Synnøve Thomassen Andersen

                    Tools for research-based idea and project development v/Bjørn Gjellan Nielsen, The research council of Norway

23.02.2024   Innovasjonsfrokost; Step by step from researcher to entrepreneur

                     Jon Marius Aareskjold-Drecker, associate professor at the Academy of Music and founder of Unifractal AS

                     Inger Lin Uttakleiv Ræder, Office of research and innovation, UiT

                     Ingrid Skjæveland NorInnova TTO.

19.01.2024  Innovasjonsfrokost; Upcoming opportunities in European Innovation Council (EIC)

                    Theresa Mikalsen, Section  for research and innovation, UiT The Arctic University of Norway

                    Waqar Ahmed from The Research Council of Norway

                    Krishna Agarwal, UiT The Arctic University of Norway

16.11.2023  Innovasjonsfrokost; utdanning, samskaping og samfunnsansvar .   Professor James T. Karslen UiA

20.10.2023   Innovasjonsfrokost; Samfunnsinnovasjoner – incentiver og eksempler.

                      Dekan Anne Britt Flemmen, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UIT

                      SPARK-manager Elisabeth M.C. Svennevik, SPARK Samfunnsinnovasjon, UIO

                     Social innovation-as-practice: establishing a social innovation program at a university (sciendo.com) 

05.102023  Sustainnovation Narvik    Om Sustainnovation

15.09.2023   Innovasjonsfrokost: Kunnskap, teknologioverføring og universitetenes tredje oppdrag

28.04.2023   Innovasjonsfrokost: Kommersialisering av forskning Se Tavla for program

17.03.2023   kl 09.00 - 10.00 Innovation breakfast Academic spin-offs | Norinnova ved Elisabeth Andreassen  

07.02.2023   UiT Talent; virkemidler i praksis. Ved Camilla Brekke, Kata Bohus, Øyvind H. Mikalsen og Inger Lin Ræder. 

                     Presentasjoner  UiT Talent utdanning Mikalsen ;   UiT Talent forskning;  Bohus   og  UiT Talent innovasjon; Ræder

           

09.12.2022   Innovasjon og undervisning - ulike tilnærminger.  Ved Mette T. Solnørdal, Gerd Berge, Knut Foshaug og Stephanie R, Hansen   (Se opptaket). 

20.10.2022   After DOFI,- what then,  by IngerLin Ræder Sefu,  Balpreet S. Ahluwalia NT-.fak and Chip Nanalmaging og  CEO Jon Kr. Hagene at Chip Nanolmaging. (Open stream - Demands Feide in-log

22.09.2022  Open science & open innovation, by UB's Katleen Smart and Per P. Aspaas, IMB's Tamer Alu-Alam and IPS's Gerit Pfuhl. (Open stream)

01.09.2022   Nye tanker, andre tanker - om humanistiske innovasjoner, med Anne Britt Flemmen, Katrin Losleben, Filip Maric og Nina Smedseg. (Se opptaket)

28.04.2022 Hvordan er prosessen etter innsendt DOFI? (Se opptaket)

 • Power Point: Hvordan er prosessen etter innsendt DOFI
 • Når bør forskningen vurderes for innsending av DOFI? (Eirik W. Lundblad og Ingrid Skjæveland, Norinnova)
 • Utfall etter DOFI: Eierskap, patent og lisensiering. Hva innebærer dette for forskeren? (Eirik W. Lundblad og Ingrid Skjæveland, Norinnova)

31.03.2022 Virkemidler for innovasjon og kommersialisering på UiT (Se opptaket)

 • Innovasjonsstillinger (Kine Østnes Hanssen, UiT)
 • Innovasjonsprisen (Lars Ailo Bongo, UiT)

24.02.2022 Innovasjon - merittering, incentiv og motivasjon (Se opptaket - krever feide)

 • Power Point Toril Hernes NTNU UIT-innovasjonsfrokost 240222
  • Spørsmål besvart:
   • Innovasjonstipend direkte til fakultet (34m:20s)
   • Ansvarsområde til de som er prodekaner for innovasjon, griper dette også inn på utdanningssiden på samme måte? (37m:00s)
   • Hvilke erfaringer har dere høstet ved å bruke forskningstid til innovasjon og merittering? (42m:20s)
   • Hvordan er det etablert lytteposter slik at vi klarer å få fagfolket til å ta inn over seg det behovet som er selv om de nødvendigvis ikke er ekspert faglig og forskningsmessig? (46m:20s)
   • Indirekte og direkte innovasjon. Er det viktig å skille (være bevisst) mellom disse? (53m:35s)
   • Forskere opplever konflikt mellom, merittering, det akademiske og innovasjon (hemmelig hold, være offentlig om sine dataer) hvilke tanker har dere rundt dette? (59m:20s)

27.01.2022 Norinnova - Technology Transfer, STUD-ENT og mulighetene disse gir (Se opptaket)

18.11.2021 Studententreprenørskap og STUD-ENT (Se opptaket - krever feide)

28.10.2021 Sosiale innovasjoner; Hva, hvorfor og hvordan synliggjøre?

23.09.2021 Student eller forsker, hvordan koble seg på innovasjon? (Se opptaket)

02.09.2021 En kaffeprat om innovasjon på UiT - Perspektiver fra studentene

17.06.2021 Bærekraft, omstilling og innovasjon

27.05.2021 Tjenesteinnovasjon i helsesektoren

16.04.2021 Innovasjon, innovasjonskultur og samarbeid med næringslivet 

18.03.2021 Kommersialisering av forskning: IPR, publisering og patent

18.02.2021 Forskning, innovasjon og kommersialisering

 

Arctic Innovation Week

22.10.2021 Studentinnovasjon: Hvordan gjør vi det? (se opptaket)

22.10.2020 Studentinnovasjon på UiT (se opptaket

 

Horisont Europas innovasjonspilar 

09.03.2021: Lansering Horisont Europa innovasjonspilar (innovasjonnorge.no). Se opptak fra kick-off.

  

NYHETER

Arctic Accelerator, et akseleratorprogram for teknologi og industri, spesielt rettet mot skalerbare startups og forretningsidéer i Nord-Norge, har deltakere fra UiT. Finalen strømmes her (lenke kommer). 

Sist endret: 13.03.2024, endret av: Elisabeth Blix Bakkelund
Norsk flagg