Arctic blue polygon pattern

Previous events

 

Innovation breakfast - a measure to build community and culture for knowledge sharing

This is a series of meetings for students and employees interested in innovation and entrepreneurship where current topics are addressed. The innovation breakfast begin with one or more lectures, and end with a round of questions and discussions. The events were initiated in the spring semester of 2021 and are normally arranged once a month. In the spring of 2021, the events have been digital due to the pandemic.

 

EVENTS

07.03.2024 Workshop for idea development, collabotative learning and innovation, UiT campus Alta

19.01.2024  Upcoming opportunities in European Innovation Council (EIC)

 • Theresa Mikalsen, Section  for research and innovation, UiT The Arctic University of Norway
 • Waqar Ahmed from The Research Council of Norway
 • Krishna Agarwal, UiT The Arctic University of Norway

28.04.2022 Hvordan er prosessen etter innsendt DOFI? (Watch the recording)

 • Power Point: Hvordan er prosessen etter innsendt DOFI
 • When should research be considered for a DOFI? (Eirik W. Lundblad og Ingrid Skjæveland, Norinnova)
 • Outcomes after DOFI: Ownership, patents and licensing. What does this mean for the researcher? (Eirik W. Lundblad og Ingrid Skjæveland, Norinnova)

31.03.2022 Virkemidler for innovasjon og kommersialisering på UiT (Watch the recording)

 • Innovation position (Kine Østnes Hanssen, UiT)
 • The innovation price (Lars Ailo Bongo, UiT)

24.02.2022 Innovasjon - merittering, incentiv og motivasjon (Watch the recording - needs feide)

 • Power Point Toril Hernes NTNU UIT-innovasjonsfrokost 240222
 • Spørsmål besvart:
  • Innovasjonstipend direkte til fakultet (34m:20s)
  • Ansvarsområde til de som er prodekaner for innovasjon, griper dette også inn på utdanningssiden på samme måte? (37m:00s)
  • Hvilke erfaringer har dere høstet ved å bruke forskningstid til innovasjon og merittering? (42m:20s)
  • Hvordan er det etablert lytteposter slik at vi klarer å få fagfolket til å ta inn over seg det behovet som er selv om de nødvendigvis ikke er ekspert faglig og forskningsmessig? (46m:20s)
  • Indirekte og direkte innovasjon. Er det viktig å skille (være bevisst) mellom disse? (53m:35s)
  • Forskere opplever konflikt mellom, merittering, det akademiske og innovasjon (hemmelig hold, være offentlig om sine dataer) hvilke tanker har dere rundt dette? (59m:20s)

27.01.2022 Norinnova - Technology Transfer, STUD-ENT og mulighetene disse gir (Watch the recording)

18.11.2021 Studententreprenørskap og STUD-ENT (Watch the recording - needs feide)

28.10.2021 Sosiale innovasjoner; Hva, hvorfor og hvordan synliggjøre?

23.09.2021 Student eller forsker, hvordan koble seg på innovasjon? (Watch the recording)

02.09.2021 En kaffeprat om innovasjon på UiT - Perspektiver fra studentene

17.06.2021 Bærekraft, omstilling og innovasjon

27.05.2021 Tjenesteinnovasjon i helsesektoren

16.04.2021 Innovasjon, innovasjonskultur og samarbeid med næringslivet 

18.03.2021 Kommersialisering av forskning: IPR, publisering og patent

18.02.2021 Forskning, innovasjon og kommersialisering

Arctic Innovation Week

22.10.2021 Studentinnovasjon: Hvordan gjør vi det? (Watch the recording)

22.10.2020 Studentinnovasjon på UiT (Watch the recording

 

Innovation events

Innovation events

Updated: 13.03.2024, updated by: Elisabeth Blix Bakkelund
Norsk flagg