Korona og immunitet i Norge

En studie av antistoffer i blod og immunitet i den norske befolkningen

Kontakt oss

KONTAKTOPPLYSNINGER

 

Dersom du har spørsmål til prosjektet eller ønsker å trekke deg fra deltakelse, kan du kontakte prosjektleder Torkjel M. Sandanger eller prosjektmedarbeider Bente A. Augdal på e­post: korona-antistoff@uit.no.

Dersom du har spørsmål om personvernet i prosjektet, kan du kontakte personvernombudet ved UiT Norges arktiske universitet: epost personvernombud@uit.no.

Dersom du har spørsmål om datasikkerhet i prosjektet og om måten vi jobber på er i tråd med lover og regler og ivaretar din sikkerhet, kan du kontakte Datatilsynet (Datatilsynets e­postadresse er postkasse@datatilsynet.no).