Korona og immunitet i Norge

En studie av antistoffer i blod og immunitet i den norske befolkningen

Partnere

Samarbeidspartnere i prosjektet

Oslo universitetssykehus

Partner
fritjol@gmail.com
OUS
https://oslo-universitetssykehus.no

Logo OUS

London School of Hygiene and Tropical Medicine

Partner
david.leon@lshtm.ac.uk
LSHTM
https://www.lshtm.ac.uk/

Logo LSHTM

Imperial College London

Partner
p.vineis@imperial.ca.uk
Imperial College London
http://www.imperial.ac.uk

Logo Imperial college

Norwegian Research Centre

Partner
fibi@norceresearch.no
NORCE
https://www.norceresearch.no

Logo NORCE

Universitet i Oslo

Partner
mette.kalager@medisin.uio.no
UiO
https://www.uio.no/

Logo UiO

Folkehelseinstituttet

Partner
frode.forland@fhi.no
FHI
https://www.fhi.no

Logo FHI

VITAS analytical services

Supplier
teg@vitas.no
VITAS
https://vitas.no/

Logo VITAS