Korona og immunitet i Norge

En studie av antistoffer i blod og immunitet i den norske befolkningen

Ofte stilte spørsmål og svar

Det kommer en del gode spørsmål fra dere som vil delta i studien. Vi har prøvd å samle de mest stilte spørsmålene og svar under.

  Hva skal jeg sende tilbake? 

I esken som har blodprøveutstyret ligger det en ferdig frankert, hvit konvolutt til laboratoriet. Prøven skal legges i aluminiumsposen som deretter legges i denne konvolutten og postlegges senest neste dag.

Om du også har fått spørreskjema på papir skal den i en stor, ferdig frankert konvolutt til UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. For deltakere som har bedt om å få alt tilsendt på papir skal det altså legges to konvolutter i postsending.

 

  Jeg er usikker på om min bloddråpeprøve ble OK

Så lenge du fikk noe blod på papiret er det bare å sende inn prøven til laboratoriet.

 

  Det mangler spørreskjema i min postsending. Hva skal jeg gjøre?

Hvis det ikke er inkludert noe spørreskjema i postsendingen betyr det at vi allerede har informasjon på spørreskjema fra deg fra utfylling på nett. 

 

  Når kan jeg forvente svar og hvor finner jeg det?

Det tar opptil fire uker etter at du har sendt inn prøven før prøvesvaret er klart. Det vil ta noe kortere tid for svar som er negative da de som er positive vil bli testet på nytt med en annen metode. Det kan også være at prøver som blir innsendt nærmere juletiden vil ta noe lenger tid.

Svarene legges ut på vitas-reports.no så fort de blir klare.

 

  Hva skal jeg skrive på aluminiumsposen? 

Her trenger det ikke å stå noe i vår studie. Bare legg den i konvolutten og send til laboratoriet.

 

 Kan jeg trekke meg? 

Ja, selv om du har samtykket, fylt ut spørreskjema eller gitt blodprøve kan du når som helst trekke deg ved å sende en e-post til korona-antistoff@uit.no. 

 

 Jeg har fått påvist antistoffer. Hvordan vet jeg om jeg er immun?  

Hvis testen er positiv, er du immun.  

Hvis testen er negativ er det allikevel teoretisk mulig at du er immun da det finnes andre typer immunrespons som ikke kan måles med testen vi bruker i denne studien. 

Det er ennå ikke avklart i hvilken grad og hvor lenge antistoffer mot SARS-CoV-2 gir beskyttelse mot ny sykdom (immunitet) eller kan påvises i blod. Det er derfor viktig at du ikke tolker et positivt svar som langvarig immunitet mot SARS-Cov-2 viruset. 

 

  Jeg har fått "ikke utført test" som resultat. Hva gjør jeg?  

Det er beklagelig at prøveresultatet ikke ble klart fra prøven, men dette kan være grunnet feil med prøvepapiret/instrumenter/apparater eller noe annet som gjør at din prøve er gått tapt. Hvis du kan sende en epost til antistoff-korona@uit.no ordner vi slik at du vil få tilsendt nytt prøvetakingsutstyr til fingerstikk i posten. For at vi enklest skal kunne sende nytt utstyr er det fint om eposten inneholder koden på prøven og den adressen du ønsker nytt prøvetakningsutstyr til. 

 

 Hvem blir invitert? 

I dette prosjektet vil rundt 100 000 tilfeldig utvalgte personer over 16 år bli spurt om å delta. Utgangspunktet for utvalget er hele den voksne befolkningen i Norge og det er Folkeregisteret som har gjort trekkingen. 

Det er viktig for oss at så mange som mulig som får melding blir med! 

 

  Er det normalt å måtte logge inn med Bank ID to ganger? 

Ja, på grunn av at sikkerheten rundt dine data og personvernhensyn har vi valgt nettløsninger for deltakelse og spørreskjema som gjør det slik at deltakerne må logge inn via BankID to ganger. 

 

  Hvorfor finner jeg ikke spørreskjemaet? 

Det kan være et midlertidig teknisk problem, men mest sannsynlig vil det fungere om du trykker på lenken i SMSen en gang til. I dette tilfelle kan det hende at du må logge inn via BankID en gang til. 

 

  Hvorfor fungerer ikke lenkene i SMSen? 

Det kan være et midlertidig teknisk problem, men mest sannsynlig vil det fungere om du trykker på lenken i SMSen en gang til. 

 

  Jeg har samtykket, men logget ut og nå må jeg samtykke igjen når jeg skal besvare spørreskjemaet? 

Ja, det er slik at når du ikke har vært aktiv på en stund eller logget ut må du logge inn igjen. Dette er på grunn av datasikkerhet og personvernhensyn. 

 

  Hvordan kan jeg bli med? 

Vi setter pris på interessen for studien vår. Det er dessverre ikke mulig å melde seg frivillig til denne studien, men dersom du får en SMS fra UiT kan du delta gjennom nettskjema eller på papir. 

  Jeg bor ikke på folkeregistrert adresse, hva kan jeg gjøre? 

Når du har samtykket til studien og besvart spørreskjema, send en mail til korona-antistoff@uit.no med både din folkeregistrerte adresse og den adressen du ønsker bloddråpeutstyret sendt til så ordner vi det før utsending hvis det gjøres med en gang. 

  

  Hvorfor får jeg en bekreftelse fra UiO i digipost når jeg har samtykket til et studie ledet fra UiT Norges Arktiske universitet?  

I dette prosjektet samarbeider vi med UiO og bruker en elektronisk løsning for samtykker og spørreskjema som UiO eier og du vil dermed få en bekreftelse via digipost om at du har samtykket til studien. 

 

  Kan jeg være med når jeg vet jeg har hatt korona?  

Ja, det er veldig viktig for oss at vi også får med de som har hatt koronasykdommen. 

 

 Hvordan har dere fått min kontaktinformasjon? 

Vi har fått tillatelse fra etisk komite til å be om en liste over tilfeldige personer med folkeregistrert adresse i Norge og som har et mobilnummer registrert på sitt navn.  

 

 Andre spørsmål

Send oss gjerne en epost til korona-antistoff@uit.no eller kontakt oss på telefon 77 64 66 38, mellom kl 10 –13, mandag, tirsdag og onsdag.