Korona og immunitet i Norge

En studie av antistoffer i blod og immunitet i den norske befolkningen

Prøvesvar immunstatus - antistoff mot SARS-CoV-2 i blodprøve

Du har deltatt i en undersøkelse for å måle antistoffer i blod i studien «Korona og immunitet i Norge - En studie av antistoffer i blod og immunitet i den norske befolkningen». Testen vil avklare om du har gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2 virus (koronavirus) eller ikke.

Prøvesvaret ditt blir gjort tilgjengelig på nettsiden til VITAS-laboratoriet når det er klart.

Du kan forvente at ditt prøvesvar er klart etter ca. 2-4 uker og du får dette svaret ved å logge deg inn på laboratoriets nettsider (vitas-reports.no) hvor du taster inn et prøvespesifikt nummer som følger med prøveutstyret du får tilsendt.

Hva er antistoffer?

Antistoffer er en del av kroppens immunforsvar og er avgjørende for å bekjempe for eksempel et virus. Dersom man blir smittet og syk vil immunforsvaret produsere antistoffer som binder seg til dette viruset. Dette vil bidra til kroppens kamp mot viruset og hindre spredning til nye celler. Infeksjonen vil da sakte avta og man vil til slutt ikke ha virus i kroppen. Etter at man har blitt frisk vil antistoffene mot viruset du ble infisert av fortsatt finnes i kroppen din, slik at dersom du kommer over det samme viruset en gang til er kroppen godt forberedt. Dette kalles immunitet og disse antistoffene kan påvises i blod.

Det tar vanligvis minimum 2 uker fra du blir syk til antistoffene kan påvises. De første ukene øker mengden antistoffer, før de avtar igjen. Det er ennå ikke avklart i hvilken grad og hvor lenge antistoffer mot SARS-CoV-2 gir beskyttelse mot ny sykdom (immunitet) eller kan påvises i blod. Det er derfor viktig at du ikke tolker et positivt svar som langvarig immunitet mot SARS-Cov-2 viruset.

Hva betyr resultatet ditt?

Påvist: Dette betyr at det er funnet antistoffer mot SARS-Cov-2 (positiv antistofftest). Da har ditt resultat en verdi over verdien i rubrikkene over og vært positiv med bruk av VITAS sin metode. Om ditt resultat er over denne terskelverdien er prøven positiv og da er den blitt analysert på nytt igjen hos laboratoriene til Oslo Universitetssykehus med en annen analysemetode. Dette gjør vi for å være helt sikre på ditt svar om at det er antistoffer tilstede. Selv om du har antistoffer i blodet nå vil vi påpeke at vi per i dag ikke vet hvor lenge disse antistoffene vil finnes I blodet ditt fremover.

Ikke påvist: Dette betyr at man ikke har funnet antistoffer mot SARS-Cov-2 (negativ antistofftest). Da har ditt resultat en verdi under terskelverdien i rubrikkene over. Verdier under 0,8 er klart negativ. 

Usikkert resultat: Da alle positive prøver blir analysert to ganger vil det i noen få tilfeller skje at den første er positiv og den andre er negativ. Dette vil resultere i et usikkert prøvesvar. Noen ganger kan resultatet ligge i et grenseområde mellom påvist og ikke påvist. Det er da usikkert om det er antistoffer i prøven eller ikke. Hvis ditt prøvesvar er usikkert er den eneste måten du kan få et sikkert svar å avgi en blodprøve hos fastlegen din som vi så analyserer på nytt med andre metoder. Hvis dette er tilfelle for ditt prøvesvar kan du få tilsendt prøvetakingsutstyr for å avgi standard blodprøve ved å sende mail til prosjektmail (se kontaktinformasjon nederst).

Ikke utført: Dette betyr at analysen ikke ble utført. Det vil stå i svaret hvorfor testen ikke ble utført. Dette kan være feil med instrumenter/apparater eller noe annet som gjør at din prøve er gått tapt. Hvis dette er tilfelle for ditt prøvesvar kan du få tilsendt nytt prøvetakingsutstyr til fingerstikk ved å sende mail til prosjektmail korona-antistoff@uit.no. Hvis du kan sende med koden på prøven (sto på lappen i kittet som du logget inn med i resultatsiden) så vil du få tilsendt nytt prøvetakingsutstyr til fingerstikk i posten.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om resultatet av prøven, kan du kontakte prosjektleder Torkjel M. Sandanger eller prosjektmedarbeider Bente A. Augdal på e-post: korona-antistoff@uit.no

Tusen takk for at du har deltatt i undersøkelsen og gitt ditt bidrag til viktig forskning!