Samarbeid om praksis i høyere utdanning

Godt i gang med utviklingen av digitalt opplæringsprogram (PRAFUB)!

Vil din bedrift være med å utvikle vårt opplæringsprogram for veiledning i praksisbedrifter? 

Prosjektgruppas arbeid med det digitale opplæringsprogrammet for veiledning i praksisbedriftene er godt i gang. Kurset har fått forkortelsen PRAFUB (Praksisveiledning for universitetsbedrifter). Tanken bak kurset er å gjøre praksisbedriftene bedre i stand til å planlegge, forberede, ta imot og følge opp studentene før og under praksis.


Denne våren har prosjektgruppa gjennomført en workshop i Berlin for å jobbe med utformingen av kursets rammeverk og faglig innhold.

Workshop med Result Foto: Maja Sandvik
I samarbeid med Result ved UiT har vi også gjennomført en workshop der vi jobbet mer med det visuelle innholdet i kurset. Vi har spilt inn ulike filmer, både intervju og case, som skal implementeres i dette digitale opplæringsprogrammet.
De gjennomgående rollene i kurset er student, overordnet leder i bedrift, veileder i bedrift, faglig ansvarlig ved UiT. Planen er å prøve ut kurset hos noen praksisbedrifter til høsten. 

 

Ute på innspilling til PRAFUB med Result Foto: Maja Sandvik
Fokus på hvilken rolle arbeids- og næringslivet skal ha i utviklingen av praksis som læringsform er viktig i vårt prosjekt. Men for å kunne utvikle et best mulig kursopplegg om veiledning ønsker vi innspill til innholdet i kurset.

Meld deg på workshop HER. 

Tirsdag 13.juni kl. 11-14 arrangerer vi derfor en workshop på UiT campus i Tromsø. Der blir et utkast til opplegget for kurset presentert, og det blir gruppearbeid med diskusjon om hvordan innholdet kan bli best mulig.

Håper vi ser deg der!