Samarbeid om praksis i høyere utdanning

Om prosjektet

Er det mulig å nå målet om at praksis i høyere utdanning både skal være relevant, autentisk, bærekraftig og med klare mål knyttet til læringsutbytte? Ja, tror vi!

Med denne ambisjonen skal vi utforske hvordan samarbeid med arbeids- og næringslivet kan bidra til å utvikle praksis som læringsform i ikke-profesjonsrettede studieprogram. Praksis som læringsform skal sikre relevans, øke utdanningskvaliteten og styrke studentenes læringsutbytte. 

Hovedmålet vårt er å skaffe kunnskap om hvordan vi kan utvikle praksis som studentaktiv læringsform for å skape bedre sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelser, læringsaktiviteter og vurderingsformer. Det skal vi oppnå gjennom et aktivt og forpliktende samarbeid mellom fagmiljøet ved Norges fiskerihøgskole, studenter, praksisbedrifter og partnere i arbeids- og næringslivet.

Konkret skal vi videreutvikle praksis i bachelorstudiet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Vi vil etablere en læringssyklus der studenter, samarbeidspartnere fra arbeids- og næringsliv, undervisere, studieadministratorer og det universitetspedagogiske fagmiljøet samarbeider. I prosjektet skal vi evaluere hvordan praksis kan bli mer relevant, fremme studentenes læring og øke deres kompetanse. Prosjektet skal også utprøve og ta i bruk nye, formative, læringsfremmende vurderingsformer. 

Vi forventer at prosjektet bidrar til kompetanseheving for utvikling av studiepoenggivende praksisopplegg i fagmiljøene ved fakultetet, UiT og ellers i sektoren.

Prosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av HK-DIR (2021-2023) under programmet: «Økt arbeidsrelevans i høyere utdanning». 


Nyhetsbrev

Registrer deg som mottaker av nyhetsbrev (sendes ut 2-3 ganger per semester. NB: sjekk spam-mailboks)

Nyhetsbrev 1 - oktober 2021

Nyhetsbrev 2 - desember 2021

Nyhetsbrev 3 - juni 2022 

Nyhetsbrev 4 - november 2022

Nyhetsbrev 5 - januar 2023

Nyhetsbrev 6 - mai 2023

Nyhetsbrev 7 - oktober 2023

Nyhetsbrev 8 - februar 2024