Samarbeid om praksis i høyere utdanning

Praksis som læringsform i studier uten profesjonstilknytning

Rita Karlsen fra Brødrene Karlsen på Husøy, praksisstudent Sigurd Lerengen Grønli
og prosjektleder Bjørn-Petter Finstad. Foto: Randi Karlsen

Praksis som læringsform har lange tradisjoner i profesjonsutdanningene. Ordningen er velprøvd og kan være en god og effektiv læringsform, til tross for enkelte utfordringer og store variasjoner. I utdanninger som mangler en klar og tydelig profesjonstilknytning er det mindre vanlig med praksis som læringsform. Dette har vi mulighet til å gjøre noe med!

Samarbeid om praksis i høyere utdanning skal videreutvikle praksis i BA-emnet «FSK-2040 Bærekraftig sjømat». Med bærekraft og forventningsavklaring som holdepunkter skal vi utforske

  • hvordan praksis kan være relevant, autentisk, bærekraftig og med klare læringsmål
  • hvordan praksis kan fremme studentenes læring og øke deres kompetanse
  • hvilke formative vurderingsformer som er egnet for praksis
  • hvordan veilederkompetansen kan økes i praksisbedriftene

Prosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av HK-DIR (2021-2023) under programmet: «Økt arbeidsrelevans i høyere utdanning». 

Vil du lære mer om prosjektet vårt?

Eller meld deg som praksisbedrift her, så tar vi kontakt med deg.

Latest news

[Loading...]