Samarbeid om praksis i høyere utdanning

Kontakt

Prosjektleder Bjørn-Petter Finstad

Praksiskoordinator Ingrid Hovda Lien

Registrer deg som mottaker av nyhetsbrev (sendes ut 1-2 ganger per semester).