" /> " />

Samarbeid om praksis i høyere utdanning

Studentene deler av sine erfaringer før siste praksisuke

"Nyttig å dele erfaringer med andre etter praksisukene ... for å høre hva de har gjort"

Som en del av vurderingsgrunnlaget i emnet FSK-2040 Bærekraftig sjømat har studentene en mappevurdering knyttet til praksismodulen. Mappen er tredelt og består av tre innleveringer - CV og søknad, bærekraftsnotat og en powerpoint presentasjon.

"veldig gøy å se arbeidet mitt ende opp i fiskehelse rapporten"

"ønsket å velge en praksisplass hvor man har minst tyngde fra før av"


I løpet av to fulle dager var studentene samlet for å gi en muntlig presentasjon av sin tredje og siste mappeinnlevering. Powerpoint presentasjonen skulle inneholde en kort presentasjon av praksisbedriften, studentenes arbeidsoppgaver gjennom praksisoppholdet, kort gjennomgang av praksisbedriftens arbeid med og/eller for bærekraft, og til slutt en refleksjon over studentenes egen læring. Hver student hadde 10 min til disposisjon, og deretter var det satt av 5 min til tilbakemelding fra medstudenter og eksterne. I det eksterne panelet var Maja og Ann-Rita fra prosjektgruppen tilstede, Audun Reiertsen fra Norges Råfisklag og Heidi Katrine Trige fra Nofima. Tilbakemeldingene skal gi grunnlag for forbedringer av presentasjonen, før studentene skal holde presentasjon til sin praksisbedrift i tredje og siste praksisuke.


"Hele praksismodulen har vært en lærerik og en viktig læringsprosess"


Noen erfaringer og tanker som går igjen blant studentene er blant annet at praksis er en fin mulighet til å få "teste arbeidslivet" og "finne sin plass i næringen". Både studenter som har tidligere erfaringer fra næringen og de som ikke har det ønsker å prøve noe nytt gjennom praksisoppholdet. Flere har valgt en praksisbedrift eller en stilling som de i utgangspunktet ikke ønsker etter endt studiet. Noen oppdager i løpet av praksisoppholdet at det faktisk var gøy og spennende, mens noen får bekreftet at den type stilling ikke var noe for dem.


"Har funnet ut litt mer hva jeg ønsker å gjøre etter studie"


Oppsummert er studentene fornøyde med praksismodulen. De ser nytten av å få en grundig gjennomgang om hvordan skrive en god CV og søknad, stor interesse i å utfordre seg selv, bærekraft i fokus og studentene har gode refleksjoner rundt egen læring og deres egen innsats for økt læringsutbytte ute i praksis.


"Ikke vær redd for å gå ut av komfortsonen i fremtidig jobb, det vil uansett være lærerikt og en god erfaring"