Samarbeid om praksis i høyere utdanning

Vel blåst avslutningskonferanse for Sampraksis

Onsdag 10. januar ble avslutningskonferansen for prosjektet «Samarbeid om praksis i høyere utdanning» avholdt. Til tross for at prosjektet har fått prolongering ut juni 2024 skulle denne konferansen belyse erfaringer med praksisemnet fra forskjellige perspektiv – og samtidig identifisere nøkkelpunkter for veien fremover for praksis som læringsform.

Mange interesserte i praksis som læringsform

Totalt 80 stk var påmeldt konferansen, og publikum bestod av en god blanding med både studenter, ansatte ved UiT og næringslivet. Også tilreisende fant veien til Ishavshotellet denne onsdagen.

«Praksis er viktig, riktig, og tricky»

Konferansen ble åpnet med musikalsk innslag fra Blåsebaluba som består av studenter fra Musikkonservatoriet på UiT. Videre fikk vi høre studentenes egne erfaringer fra deres praksisopphold, hvor Brage Bolstad-Andreassen fortalte om sitt praksisopphold hos Seafood People, Thea Løvaas Tennøy fortalte om praksis i Norges Sjømatråd, og Cecilie Backer fortalte om praksis i Nærings- og Fiskeridepartementet. Videre ønsket prosjektleder Bjørn-Petter Finstad velkommen, etterfulgt av en hilsen fra Prorektor Utdanning, Kathrine Tveiterås som vi siterer på at «praksis er viktig, riktig, og tricky». Videre fikk vi høre om «et arbeidstakerperspektiv på praksis» fra NHO og LO, med nyttig innsikt i kompetansebehovet i arbeidslivet i dag, og hvordan praksis kan bidra til kompetanseheving.

Videre fikk vi høre fire perspektiver fra praksis fra noen av bedriftene som har hatt studenter i praksis – Audun Narvestad fra SALT, Bjørg Helen Nøstvold fra Norfra, Jan Birger Jørgensen fra Norges Fiskarlag, og Vilde Gamst fra Lerøy Aurora.

Viser frem opplæringsprogram for bedrifter som skal ta imot praksisstudenter

De fremmøtte på konferansen fikk også høre hva prosjektgruppen har jobbet med i de ulike arbeidspakkene. Stein Kristiansen kunne vise frem opplæringsprogrammet, «Sampraksis», som skal benyttes av våre praksisbedrifter til neste praksisperiode høsten 2024. Det er et modulbasert program bestående av videoer, quiz og sentrale punkter som er viktig å ha i bakhodet når en skal ta imot praksisstudenter.

Monica Alterskjær Sundset la frem sentrale funn fra forskningen som har blitt gjort hittil i prosjektet, gjennom fokusgruppeintervju fra praksisstudenter. Studentassistentene Maja Sandvik og Ann-Rita Thoresen avsluttet andre bolk på konferansen med å fortelle om sin rolle i prosjektet, og hvorfor man burde ha studentassistenter i prosjekt.

Øystein Mathisen, stortingsrepresentant (AP) og Stein Erik Lid fra NOKUT stod for dagens to siste presentasjoner som tok for seg kvalitet i praksis og hvilken plass praksis skal ha i høyere utdanning.

Konferansen ble så avsluttet med en panelsamtale med Kathrine Tveiterås, Benedicte Nielsen – avd. Direktør Samfunnskontakt hos Norges Råfisklag, Rolf Erik Forseth – nestleder i Studentparlamentet ved UiT, Stein Kristiansen, ledet av studentassistentene Maja og Ann-Rita.

Avsluttende ord

Avslutningsvis vil vi oppsummere konferansen som givende, lærerik og et godt grunnlag for videre arbeid med praksis i høyere utdanning. Det er en klar enighet fra både forskning, studenter og næringsliv at praksis er godt tilskudd i læringen, men det er også utfordringer knyttet til temaet som må jobbes videre med.