Collaboration on internship in higher education

Dissemination

Our dissemination activities include documenting and sharing the project's results, as well as giving recommendations on how practice-based learning can be developed in studies without professional affiliation (links in Norwegian).

Communication channels:

Type  
Webpage Collaboration on internship in higher education
SoMe Project news shared via Facebook - The Norwegian College of Fishery science
Newsletter

Newsletters sent to subscribers 2-3 times per semester.

Film Praksisfag i teori og praksis – fra plan til realitet i bedrift – Video greeting from Randi Karlsen, at Brødrene Karlsen
  Studentenes ord om praksis i nord – Interview with students on internships
Podcast Under production, lauching autumn 2023!

Publications:

Title Author(s) Channel
Praksis som læringsform i studier uten profesjonstilknytning – utfordringer og muligheter Bjørn-Petter Finstad, Ragnhild Sandvoll, Ingrid Hovda Lien Nordic Journal of STEM Education

Chronicles:

Title Author(s) Channel

Alle studenter i høyere utdanning bør ha praksis som læringsform

Alle studenter i høyere utdanning bør ha praksis som læringsform

Maja Sandvik

Fiskeribladet 5. januar 2022

iTromsø 8. januar 2022

Events and presentations:

When What Where Who

16 March 21

Presentation at MNT-konferansen: «Arbeidsrelevans – Fiskeri-og havbruksvitenskap i praksis. Diku-prosjekt»

Digital event

Bjørn-Petter og Ingrid

20 April 21

Presentation at 'Prosjektdager for Dikus kvalitetsprogrammer': «Praksis som læringsform i studier uten profesjonstilknytning: Hva gjør vi som ingen andre gjør og kan lære av»

Digital event

Bjørn-Petter

21 April 21

Presentation at 'Prosjektdager for Dikus kvalitetsprogrammer': «Samarbeid og næringslivssrelevans - erfaring fra utdanninger innen fiskeri- og havbruksvitenskap»

Digital event

Bjørn-Petter, Ingrid og Petter Holm

19 May 21

Presentation: Samarbeidsmøte praksisemner UiT: «Samarbeid om praksis – presentasjon av vårt Diku-prosjekt»

Digital event

Bjørn-Petter og Ingrid

22 June 21

Project kick-off meeting

Scandic Ishavshotell, Tromsø

Alle

24 -27 Aug 21

Presentation/stand at Aqua Nor: «Vi forbereder studentene til arbeidslivet med forbedret praksis»

Trondheim

Ingrid

20 Sept 21

Presentation for the UiT university board: «Praksis i utdanning gir bedre læring? – eksempel fra Bærekraftig sjømat»

UiT Tromsø

Ingrid

21 Okt 21

Presentation at Læring i nord-konferansen: «Ringvirkninger for læring»

Digital event

Stein og Bjørn-Petter

3 Nov 21

Presentation at Geopraksis kick-off meeting: «Arbeidsmarkedets opplevelse av praksisstudenter»

Gardermoen

Amalie og Rune

19 Nov 21

Presentation and panel discussion at digitalt seminar om praksis hosted by InnoPraksis

Digital event

Ingrid

29 Nov 21

Presentation at UiTs utdanningskvalitetskonferanse

UiT Tromsø (digital)

Bjørn-Petter

Planned events and presentations:

When What Where Who
6-7 Dec 21 Presentation and workshop at Årskonferanse Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning

OsloMet (cancelled)

Ragnhild, Ingrid, Lena og Maja

Dissemination arenas 2022-2023:

When What Where
9-10 May 22 Læringsfestivalen NTNU Trondheim

18-20 May 22

The 9th Nordic Conference on Adult Education and Learning Universitetet i Sørøst-Norge
     
March 23 Presentation at MNT-konferansen Universitetet i Stavanger
May 23 Presentation at Læringsfestivalen NTNU Trondheim
Oct 23 Final conferance