Arctic blue polygon pattern

Events

Updated: 12.11.2021, updated by: Majda Sojtaric
Innføringskurs i microdata.no – August
31. August 2022
Kurs i microdata.no. Temakurs: Bygge datasett, lage variabler
21. September 2022
Hvordan strukturere og dokumentere forskningsdata
26. September 2022
Datavask og ryddige regneark
26. September 2022
Lagring av forskningsdata
26. September 2022
Hvordan arkivere forskningsdata
27. September 2022
Hvordan arkivere data i UiT Open Research Data
27. September 2022
Innføringskurs i microdata.no for deg med mindre programmeringserfaring
28. September 2022
Forskningsdata: rettigheter og lisenser
29. September 2022
Hvordan bruke en elektronisk forskningsnotatbok?
29. September 2022
Hvordan skrive en datahåndteringsplan
30. September 2022
Kurs i microdata.no. Temakurs: Jobbe med data du ikke ser
19. October 2022
Innføringskurs i microdata.no – Oktober
26. October 2022
Kurs i microdata.no. Temakurs: Inntekt, skatt og trygd
2. November 2022
Kurs i microdata.no. Temakurs: Bygge datasett, lage variabler
9. November 2022
How to structure and document research data
14. November 2022
Data cleaning
14. November 2022
How to store research data
14. November 2022
How to archive research data
15. November 2022
How to search and cite research data
15. November 2022
How to archive data in UiT Open Research Data
16. November 2022
Research data: Rights and licenses
17. November 2022
How to use an electronic research notebook
17. November 2022
How to write a data management plan
18. November 2022
Kurs i microdata.no. Temakurs: Jobbe med data du ikke ser
23. November 2022
Innføringskurs i microdata.no for deg med mindre programmeringserfaring
30. November 2022
Kurs i microdata.no. Temakurs: Inntekt, skatt og trygd
7. December 2022
Norsk flagg