Illustrasjonsbilde

Referanseverktøy

Referanseverktøy Norsk flagg

Når du skal føre inn referanser i akademiske tekster, må du være svært nøye med detaljene. Dette kan derfor være et ganske tidkrevende arbeid, særlig hvis du skriver en lengre tekst og/eller bruker mange kilder. For å lette dette arbeidet kan det være en fordel å ta i bruk et dataprogram designet for innførsel og redigering av referanser i tekstdokumenter. Det finnes en rekke forskjellige referansehåndteringsverktøy. Universitetsbiblioteket tilbyr per i dag kun kurs og brukerstøtte i EndNote.

EndNote

I EndNote-programmet lager du et bibliotek hvor du registrerer og organiserer alle referansene dine. Referansene kan du registrere manuelt, eller du kan importere dem fra elektroniske databaser, som for eksempel Oria, MEDLINE eller Web of Science. Du kan også lagre pdf-filer i EndNote-biblioteket ditt, for eksempel nedlastede vitenskapelige artikler, kapitler fra e-bøker og elektroniske avisartikler.

Referansene du har registrert i EndNote kan du sette inn i teksten i et Word-dokument ved å bruke funksjonen Cite While You Write. Når du setter inn en kildehenvisning i teksten vil den fulle referansen automatisk legges til i referanselisten på slutten av dokumentet, noe som sikrer en-til-en-forhold mellom henvisninger i tekst og referanser i referanseliste.

EndNote ved UiT og personvernerklæring for EndNote.

BibTeX

BibTeX er gratis og er for LaTeX-brukere. Noen databaser, f.eks.: Web of Science, lar deg eksportere referanser til BibTeX, men langt i fra alle har støtte for BibTeX. En løsning kan være å importere referanser fra eksterne baser til EndNote, og eksportere derfra til BibTeX. Dette gjør du ved å åpne referansebiblioteket i EndNote, trykke Export og Select Another Style under Output Style og finne BibTeX Export. Husk å legge til .bib i filnavnet når du lagrer fila. Siteringsnøkkelen for BiBTeX (\cite{siteringsnøkkel}) finner du i feltet Label i EndNote. Du kan også legge til siteringsnøkkel i .bib-fila etter å ha eksportert fra EndNote.

Mer om BibTeX

Mendeley

Mendeley er et gratis referanseverktøy som lar deg dele referanser og artikler med andre brukere. Det er kompatibelt med MS Word, LibreOffice og BibTeX.

Mer om Mendeley

Zotero

Zotero er et gratis referanseverktøy, basert på åpen kildekode, for å samle inn, sitere og håndtere referanser. Til forskjell fra EndNote samhandler Zotero med nettleseren ved at et Zotero-ikon dukker opp på adresselinjen på nettsider som støtter Zotero-programmet. Klikker du på dette ikonet legges nettsiden inn som referanse i Zotero-biblioteket ditt. I Zotero kan du også legge inn ulike typer filer: pdf, bilder, lydfiler, videofiler, skjermbilde av nettsider etc. Zotero er gratis for opptil 300 MB lagring. Forskningsprosjekt/-grupper kan få opprettet Zotero Groups via Universitetsbiblioteket og dermed få tilgang til UiT sin lagringskvote på Zotero. Kontakt oss på forskning@ub.uit.no. Det er kompatibelt med MS Word, OpenOffice, LibreOffice og Google Docs.

Mer om Zotero og personvernerklæring for Zotero.

chat loading...