Studieretning:

Vitenskapelig beregning

Tilhører studiet:
Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master
Photo: MostPhotos.com
Photo: MostPhotos.com
Studieretning:

Vitenskapelig beregning

Tilhører studiet:
Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master
Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

All vitenskap avhenger av å kunne gjøre beregninger for å finne løsninger på problemer. Dette kan være alt fra klimaendringer, energi, pandemier og økonomi. Med fordypning i vitenskapelige beregninger lærer du hvordan du kan løse naturvitenskapelige problemer. Det finnes ikke alltid en eksakt løsning på alt, derfor må man bryte ned store mengder informasjon til noe som kan brukes for å finne svar på spørsmål.

Questions about the study

Marit Hillestad.jpg
Hillestad, Marit

Student Adviser / Administration


Sivilingeniør i vitenskapelig beregning er en studieretning i Anvendt fysikk og teknologi. Alle studieretningene på anvendt fysikk og matematikk har de samme fagene de to første årene, noe som gir deg en tilhørighet og et klassemiljø på studiet.

Studieretningen lærer deg avansert matematikk og fysikk, som gir deg mange valgmuligheter til videre karriere. Gjennom studiet kan du blant annet jobbe med klimaendringer, eller lære mer om statistisk analyse som for eksempel kan brukes til forskning på hvordan epidemier og pandemier sprer seg. UiT er ledende innenfor forskning på fusjonsenergi i Norge, som du også kan lære mer om på denne studieretningen.

Vitenskapelige beregninger er et felt som er ettertraktet innenfor forskning, industri og innovasjon. Du får muligheten til å bruke matematikk og fysikk for å løse problemer som påvirker alle på planeten og ta del i ett svært innovativt miljø. Studenter ved denne studieretningen kan blant annet få jobbe tett med forskningssenteret DYNAMO.

Du lærer om hvordan du kan bruke matematikk for å beskrive, forklare eller finne sammenhenger i informasjon samlet fra det virkelige liv. Du vises hvordan du kan bruke avanserte matematiske teorier for å finne svar på reelle problemer. Du lærer hvordan du skal stille matematiske spørsmål og vurdere svarene du får.

For mer informasjon om hva du lærer på studiet, se beskrivelsen på Anvendt fysikk og matematikk.

Vitenskapelig beregninger gir deg sterk kompetanse innenfor måter å anvende fysikk og matematikk, og uavhengig av hvilke felt du velger å spesialisere deg i vil du få en god forståelse for metoder og fremgangsmåter som er ettertraktet i industri.

Tidligere studenter ved Anvendt fysikk og matematikk jobber blant annet i KSAT, Forsvaret, Sparebank 1 og Microsoft.

Du vil kunne jobbe innenfor:

  • Klimaforskning
  • Statistisk analyse
  • Utvikling av energiløsning
  • Modellering
  • Programutvikling
  • Naturfenomener
  • Bank og finans

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse + matematikk R1 og R2, og fysikk 1 (SIVING).

Studiet er åpent og ikke adgangsregulert. Alle som oppfyller opptakskravene får tilbud om studieplass.

Har du generell studiekompetanse, men mangler matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

Mangler du generell studiekompetanse og matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

  • Du kan ta Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning i Tromsø eller i Narvik, Alta eller Bodø. Dette er et heltidsstudium på 1 år.
  • Hvis du er 25 år eller eldre kan du søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. NB: De spesielle opptakskravene Matematikk R1 og R2 + Fysikk 1 kan ikke dekkes med realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

For mer informasjon, se UiT sin hjemmeside om Søking og opptak

Innpassing

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og leverer søknad om innpassing etter at du er tatt inn som student på studieprogrammet.

Utvekslingsopphold ved annen utdanningsinstitusjon i Norge eller utlandet kan inngå i studiet etter avtale. Flere utvekslings- og stipendprogrammer med destinasjoner i ulike verdensdeler er tilgjengelige. Eksempler på utvekslingsavtaler er Aberystwyth University i Wales og University of Tasmania.

Et opphold ved Universitetssenteret på Svalbard er også mulig.

Emnene som planlegges gjennomført ved ekstern institusjon må forhåndsgodkjennes av instituttet. Utvekslingsopphold passer best i fjerde studieår grunnet flest valgemner.

Mer informasjon om utveksling finner du her.