Partnerinstitusjon:
University of Tasmania

Australia

University of Tasmania

Australia

Om University of Tasmania

University of Tasmania (UTAS) er rangert blant de to øverste prosentene av universiteter på verdensbasis.

Universitetet ble opprettet i 1890 og var det fjerde universitetet som ble opprettet i Australia.

UTAS har over 29 000 studenter fordelt over fire campuser; Hobart, Launceston, Cradle Coast og Sydney.

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Semester 1 - februar til juni. Søknadsfrist utveksling er 30. november året før. Study Abroad-søknader kan aksepteres fram til 15. desember.

Semester 2 - juli til november. Søknadsfrist utveksling er 30. april samme år. Study Abroad-søknader kan aksepteres fram til 31. mai.

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Bilaterale avt ink joint degree ,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 18 study programmes