Partnerinstitusjon:
University of Tasmania

Australia

University of Tasmania

Australia

Om University of Tasmania

University of Tasmania (UTAS) er rangert blant de to øverste prosentene av universiteter på verdensbasis.

Universitetet ble opprettet i 1890 og var det fjerde universitetet som ble opprettet i Australia.

UTAS har over 29 000 studenter fordelt over fire campuser; Hobart, Launceston, Cradle Coast og Sydney.

NB! UTAS har avlyst utveksling våren 2022. De vil sende ny informasjon om muligheter for utveksling for høsten 2022.

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Bilaterale avt ink joint degree ,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 21 study programmes