Studieretning:

Anlegg- og samfunnsteknikk

Tilhører studiet:
Bygg, ingeniør - bachelor
Studieretning:

Anlegg

Tilhører studiet:
Bygg, ingeniør - bachelor
Campus
Alta, Narvik
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Anlegg og samfunnsteknikk

Er du interessert i utslippsfrie byggeplasser og vann og avløpssystemer som sikrer god helse og unngår forurensing? Er du også opptatt av hvordan veier, broer og tuneller bør bygges og vedlikeholdes, samtidig som hensynet til endringer i klima og miljø er ivaretatt? Norge står foran store investeringer i vei- og rørnett, så er du interessert i å bidra her, velger du studieretning for Anlegg og samfunnsteknikk.

Questions about the study

Anlegg og samfunnsteknikk
Norge har stort behov for ny og forbedret infrastruktur som veg, bane, tunneler, vann og avløp. Du lærer også om arealplanlegging som er sentralt innen alle fagområder på bygg-studiet. Det samme gjelder kunnskap om vegteknologi og hvordan veger driftes og vedlikeholdes på best mulig måte. Rent vann og et avløp som naturen og samfunnet rundt oss tåler, er avgjørende for god helse og bærekraft, både i Norge og internasjonalt. Du får derfor en god fordypning i vann og avløpsteknikk.

Currently not available