Studieretning:

Anlegg- og samfunnsteknikk

Tilhører studiet:
Bygg, ingeniør - bachelor
Studieretning:

Anlegg

Tilhører studiet:
Bygg, ingeniør - bachelor
Campus
Narvik
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Questions about the study

Les mer om studiet her

Anlegg og samfunnsteknikk
Norge har stort behov for ny og forbedret infrastruktur som veg, bane, tunneler, vann og avløp. Du lærer også om arealplanlegging som er sentralt innen alle fagområder på bygg-studiet. Det samme gjelder kunnskap om vegteknologi og hvordan veger driftes og vedlikeholdes på best mulig måte. Rent vann og et avløp som naturen og samfunnet rundt oss tåler, er avgjørende for god helse og bærekraft, både i Norge og internasjonalt. Du får derfor en god fordypning i vann og avløpsteknikk.

Se studieplanen under for info om oppbygging av studiet.Currently not available