Masteremner i filosofi

Fordypningsemnene våre i filosofi blir jevnlig oppdatert og tar utgangspunkt i forskningen på instituttet. Her kan du se hvilke emner vi tilbyr dette og kommende semestre:

FIL-3007 Prosjektseminar

FIL-3008 Etisk teori

FIL-3022 Filosofi og kjønn

FIL-3010 Anvendt etikk

FIL-3024 Teknologi og natur

FIL-3012 Handling, aktørskap og ansvar

FIL-3013 Samtidig politisk filosofi

FIL-3023 Klimaetikk

FIL-3020 Migrasjon

FIL-3021 Fordypning politisk filosofi

FIL-3017 Språk, kommunikasjon og samfunn

FIL-3018 Metafysikk og kunnskapsteori

FIL-3900 Masteroppgave i filosofi