Samarbeid om praksis i høyere utdanning

Vellykket deltakelse på ISSoTL konferansen

8-11.november 2023 representerte Ragnhild prosjektgruppen på ISSoTL i Utrecht 

I regi av ISSoTL (Scholarship of Teaching and Learning) arrangerte de i november en konferanse med temaet "Context matter".

ISSoTL sin nettside står dette: 

The theme stresses the importance of context in teaching and learning, as well as for conducting SoTL. The conference will reflect on four levels of context: the teaching and learning context, the disciplinary context, the institutional context, and the geographical, language and political context.

Begrepet Scholarship of Teaching and Learning viser til en tilnærming til utvikling av undervisning der undervisere vektlegger å jobbe systematisk og forskningsbasert med utvikling av egen undervisning. Det er også en ambisjon om å dele erfaringene gjort i utviklingsprosjektet på ulike arenaer. Det som skal deles er både erfaringer fra selve prosessen og hvilke resulter prosjektet har gitt.

Det var 650 deltakere på konferansen som alle var involvert i utvikling av kvalitet i undervisning. Fra prosjektgruppen var Ragnhild Sandvoll til stede i Utrecht sammen med Monica Alterskjær Sundet fra UiT/AMB. I en av konferansens sesjoner hold de en presentasjon om prosjektets arbeid knyttet til arbeidspakke 4, nemlig forskningen på studentenes perspektiver på læringsutbytte i et tverrfaglig studieprogram med praksis. 

 

Her kan du finne flere høydepunkter fra konferansen.