Illustrasjonsbilde

Avtale for publisering i UiTs vitenarkiv

Avtale for publisering i UiTs vitenarkiv Norsk flagg

UiT har som vedtatt policy at masteroppgavene skal være åpent tilgjengelige i Munin, jamfør eksamenforskriftens § 33. Du kan reservere deg ved å be om at det ventes med å legge ut oppgaven din i Munin, eller at den aldri skal gjøres tilgjengelig i Munin.

Merk at enhver mastergradsoppgave i utgangspunktet er et offentlig dokument. Dersom du ønsker at oppgaven ikke skal være tilgjengelig på noen måte, må du søke om å unnta oppgaven fra offentlighet i henhold til gjeldende regelverk (jamfør §33 i eksamensforskriftene). Ta i så fall kontakt med ditt institutt eller fakultet.

For at et dokument skal kunne gjøres åpent tilgjengelig i Munin, må visse juridiske og etiske betingelser være oppfylt. Det er forfatteren som er ansvarlig for innholdet i dokumentet, sammen med institusjonen. Oppgaven kan ikke inneholde:

  • Opplysninger om personlige forhold for personer som er navngitt eller som det av andre grunner er lett for lesere å identifisere.
  • Opplysninger som du har mottatt fra private under taushetsløfte.
  • Taushetsbelagt materiale fra et forvaltningsorgan.
  • Materiale som andre har rettighetene til, og som du ikke har innhentet tillatelse fra vedkommende til å bruke i elektronisk versjon av oppgaven din.

Dokumenter tilgjengeliggjort i Munin reguleres av Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (Åndsverkloven). Dette dokumentet er gjort tilgjengelig i Munin, lisensiert under "Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal".

Dersom dokumentet består av flere deldokumenter, eksempelvis en artikkelbasert doktoravhandling, vil nevnte lisens kun gjelde for de deler som ikke fra før er omfattet av en lisens.

chat loading...