Studier ved UiT


38 study programmes:

Arctic Adventure Tourism - bachelor, 3 years

Arctic Adventure Tourism - one year programme, 1 years

Arktisk friluftsliv - bachelor, 3 år

Arktisk friluftsliv - årsstudium, 1 år

Barnevern - bachelor, 3 år

Bedriftsøkonomi (nettbasert) - årsstudium, 1 år

Bygg, ingeniør - bachelor, 3 år

Studieretninger:

Datateknikk, ingeniør - bachelor, 3 år

Studieretninger:

Idrett - bachelor, 3 år

Idrett - årsstudium, 1 år

Idrettsvitenskap - master, 2 år

Ledelse, nettbasert - årsstudium, 1 år

Medieproduksjon - bachelor, 3 år

Northern Studies - bachelor, 3 years

Prosessteknologi, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei og 3-semester), 3 år

Reiselivsledelse - erfaringsbasert master, 5 semester

Sosialt arbeid - bachelor, 3 år

Sosialt arbeid - master, 2 år

Tourism Studies - master, 2 years