Partnerinstitusjon:
University of Tartu

Estland

University of Tartu

Estland

Om University of Tartu

University of Tartu (TÜ) ble grunnlagt i 1632 av den svenske kongen Gustavus Adolphus i det som da var det svenske riket i stormaktstiden. TÜ har 13 000 studenter, mer enn 1 300 doktorgradsstudenter, 3 500 ansatte og fire fakulteter. I tillegg til hovedsete i Tartu har universitetet også seter i Narva, Pärnu, Tallinn og Viljandi, Estland.

Antall utvekslingsplasser

Institutt for geovitenskap: 2 utvekslingsplasser for studenter og 2 for faglig ansatte.

Gjennom ulike Nordlys/Nordplus-avtaler finnes det utvekslingsplasser for studenter ved:

- Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi,

- Det juridiske fakultet,

- Institutt for farmasi,

- Institutt for filosofi og førstesemesterstudier,

- Musikkonservatoriet og

- Institutt for språk og kultur.

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus, Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 10 study programmes