Partnerinstitusjon:
Stockholm University

Sverige

Stockholm University

Sverige

Om Stockholm University

Stockholm University (SU) ble grunnlagt i 1878 og er et av de største universitetene i Skandinavia med sine 34 000 studenter, 1700 doktorgradsstipendiater og 5 000 ansatte. Hoveddelen av universitetet ligger på området Frescati i Stockholm men SU har også et campus i Kista.

Utvekslingsplasser

 

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi: 2 utvekslingsplasser for studenter og 2 for faglig ansatte.

Det juridiske fakultet: 2 utvekslingsplasser for studenter.

 

Gjennom ulike Nordlys/Nordplus-avtaler finnes det utvekslingsplasser for studenter ved:

- Institutt for språk og kultur,

- Det juridiske fakultet,

- Institutt for psykologi,

- Institutt for samfunnsvitenskap,

- Institutt for filosofi og førstesemesterstudier,

 

I tillegg har UiT en Norplus-avtale med utveksling for studenter innenfor 16 ulike studieprogrammer.
For nærmere opplysninger, kontakt UIT’s internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957

 

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
North2North , Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 17 study programmes