Partnerinstitusjon:
Uppsala University

Sverige

Uppsala University

Sverige

Om Uppsala University

Uppsala University (Uu) ble grunnlagt i 1477 og er det eldste universitetet i Scandinavia. Uu har i mange hundre år blitt ansett som et av Europas fremste universiteter. Av universitetets historiske profiler kan nevnes Carl von Linné, Anders Celsius og Alfred Nobel. Universitetet har 40 000 studenter og 7 000 ansatte fordelt på en rekke forsknings- og utdanningssentra i Uppsala, campus Blåsenhus og campus Gotland i Visby.

Utvekslingsplasser

Gjennom ulike Nordlys/Nordplus-avtaler finnes det utvekslingsplasser for studenter ved:

 

Institutt for språk og kultur,

Det juridiske fakultet,

Det helsevitenskapelige fakultet ,

Institutt for farmasi,

Institutt for psykologi,

Institutt for samfunnsvitenskap,
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi,

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier og

Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

 

I tillegg har UiT en Norplus-avtale med utveksling for studenter innenfor 16 ulike studieprogrammer.
For nærmere opplysninger, kontakt UIT’s internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus, Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 24 study programmes