Emnetabell - Prosess- og gassteknologi (Y-VEI), Tromsø

Emner som ligger under studieretning Prosess- og gassteknologi (Y-VEI), studiested Tromsø.

 
Prosessteknologi, studieretning Prosess- og gassteknologi (Y-VEI)
Studiested: Tromsø
1. semester (høst)
2. semester (vår)
TEK-0002 Matematikk og fysikk for Y-vei
3. semester (høst)
PRO-1xxx Prosessteknikk 
PRO-1xxx Fluidmekanikk 
4. semester (vår)
5. semester (høst)  
6. semester (vår)

 
Page administrator: Espen Johannessen
Last updated: 20.11.2021 06:48

Dette er emneporteføljen som gjelder for studenter ved Y-VEI ved studieretning Prosess- og gassteknologi.