Major Innovasjonsledelse

Det tilbys major (fordypning) i Økonomistyring eller Innovasjonsledelse. Ved studiestart må studenten velge major som har betydning for emneporteføljen og for tema på masteroppgaven.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1.semester BED-3044H Økonomi- og virksomhetsstyring BED-3107 Organisasjoner, innovasjon og design
2.semester BED-3054H Avansert regnskapsanalyse BED-3108 Strategisk innovasjonsledelse
3.semester BED-3109 Innovasjon og samskaping BED-3011H Forskningsdesign og metode
4.semester BED-3098 Lønnsomhets- og operasjonsanalyse BED-3110 Kundeutvikling og analyse
5.semester BED-3013H Fordypningsemne BED-3901H Masteroppgave
6.semester BED-3901H Masteroppgave (30 studiepoeng). Oppstart på masteroppgaven er i 5. semester og fullføres i 6. semester.

Ved valg av Innovasjonsledelse som fordypning, fordeler emnene seg slik:
Major:
BED-3107 Organisasjoner, innovasjon og design
BED-3108 Strategisk innovasjonsledelse
BED-3109 Innovasjon og samskaping
BED-3013H Fordypningsemne

Minor:
BED-3054H Avansert regnskapsanalyse
BED-3098 Lønnsomhets- og operasjonsanalyse