Partnerinstitusjon:
University of Oulu

Finland

University of Oulu

Finland

Om University of Oulu

University of Oulu (OULU) ble grunnlagt i 1958 og er i dag et av de største universitetene i Finland. OULU har 3 000 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fire campuser: i Oulu, Kontinkangas, Kajaani og hoved-campus i Linnanmaa.

Antall utvekslingsplasser

UiT har ERASMUS+-avtaler med University of Oulu, med utvekslingsplasser innenfor en rekke studieprogrammer.

Blant annet har:

Institutt for reiseliv og nordlige studier: 4 studentplasser og 2 plasser for faglig ansatte.

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi: 2 studentplasser og 1 plass for faglig ansatte.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi: 5 studentplasser

Institutt for språk og kultur: 4 utvekslingsplasser for studenter og 2 for faglig ansatte.

Det helsevitenskapelige fakultet: 2 + 2 studentplasser og også utvekslingsplasser for faglig ansatte.

 

Videre finnes Nordlys/Nordplus-avtaler med utvekslingsplasser for studenter ved:

- Institutt for språk og kultur,

- Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi,

- Det helsevitenskapelige fakultet,

 

 

For nærmere opplysninger, kontakt UiT's internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus, North2North , Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 19 study programmes