Fransk - Språk - master

STUDIESTED:
Fransk-Språk-og-litteratur-bachelor

Visste du at fransk språk daglig snakkes over hele verden? Det er mer enn 100 millioner mennesker som enten har fransk som morsmål eller de har det som skolespråk! I tillegg til Frankrike og andre fransktalende land som Belgia og Sveits, står fransk språk sterkt i en del land i Asia og i Sentral- og Vest-Afrika. Canada har to provinser der fransk er morsmål. I tillegg er fransk offisielt arbeidsspråk i FN og i EU.

Facts
Duration:2 År
Credits (ECTS):120
Qualification:
Admission requirements:
Application deadline:
Application code:
Apply
Studieretningen i fransk har tre fagspesifikke emner og 30 studiepoeng valgemner. De fagspesifikke emnene er: FRA-3011 Fransk lingvistikk: Semantikk, FRA-3012 Fransk lingvistikk: Frankfoni og FRA-3013 Fransk lingvistikk: Språkstrukturer. I tillegg er det i hvert semester mulig å ta et spesialemne i fransk språkvitenskap FRA-3090 Spesialemne i fransk språkvitenskap. Det kan inngå som et 3000-emne i fransk språkvitenskap eller som et av de valgfrie emnene. Kontakt studieveileder for mer informasjon.


Related professions