Partnerinstitusjon:
University of Copenhagen

Danmark

University of Copenhagen

Danmark

Om University of Copenhagen

University of Copenhagen (KU) ble grunnlagt i 1479, er Danmarks eldste universitet.

Universitetet har fire campuser i København; Nørre, City, Søndre og Frederiksberg og regnes som et av de beste universitetene i Skandinavia.

KU har over 9000 ansatte og 38000 studenter, hvorav 3000 er utvekslingsstudenter.

Antall utvekslingsplasser

Gjennom ulike ERASMUS+-avtaler har:

- Institutt for geovitenskap: 2 utvekslingsplasser for studenter.
- Institutt for språk og kultur: 2 (bibliotekfag) utvekslingsplasser for studenter og 1 for faglig ansatte.
- UiT: 2 (medisin) utvekslingsplasser for studenter. For denne avtalen er det krav om språkkunnskaper, Engelsk; CEFR-level B1 for studenter, B2 for ansatte

Gjennom ulike Nordlys/Nordplus-avtaler finnes det utvekslingsplasser for studenter ved:


Det juridiske fakultet,

Det helsevitenskapelige fakultet,

Institutt for samfunnsvitenskap,

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi,

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier,
Institutt for språk og kultur og

Norges fiskerihøgskole.

 

Københavns universitet deltar ikke lenger i Nordplusnettverket for psykologi.

 

I tillegg har UiT en Norplus-avtale med utveksling for studenter innenfor 16 ulike studieprogrammer.
For nærmere opplysninger, kontakt UIT’s internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957


Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

 

Høyere utdanning fra Danmark (på dansk: "videregående uddannelse") godkjennes vanligvis fullt ut etter tid-for-tid-prinsippet, det vil si et fullt semester tilsvarer 30 studiepoeng (30 ETCS).

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt Studentutveksling: veiledning og hjelp | UiT på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav.

Utvekslingsprogram
Nordplus, Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 26 study programmes