Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Find employee

Ansatte med arbeidsområde Forbedringsprosess


Tjeldnes, Svein Are

Lean Manager and Design Thinker
Seksjon for organisasjons- og personalutvikling NY

Lind, Eirik Gjessing

Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet
Administrasjonsbygget B335
+4777625158