Russisk - Språk og litteratur - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Historie-Russlandsstudier-bachelor-Studiekatalog-380px-

Studier i russisk språk og litteratur gjør at du blir kjent med russisk kultur og litteratur, og at du behersker det russiske språket.

Facts

Duration:3 År
Location: Tromsø
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelor i språk og litteratur
Admission requirements:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Application deadline:15. april (1.mars for søkere med realkompetanse)
Application code:186 891
Apply
Dette er studieretning russisk i Bachelorgrad i språk og litteratur.

Russland er Norges største nabo, og russisk er både et verdensspråk og et sentralt språk i nordområdene. Mange av de største forfatterne i verdenslitteraturen skrev på russisk, og Russland har en fremtredende og unik plass i verdenslitteraturen. Det er sjeldent mer riktig at språk og litteratur henger tett sammen enn det er med russisk språk og litteratur. Litteraturen former og utvikler språket og er en viktig del av den russiske identiteten. Derfor er litteraturen et viktig verktøy for å kunne forstå både russisk språk og kultur. Bachelorstudiet i språk og litteratur gir deg den språklige tyngden til å sette deg godt inn i russisk litteratur, men også den kulturelle og litterære ballasten som er viktig for virkelig å beherske det russiske språket.

Studiet passer både for deg som er interessert i russisk kultur og litteratur og ønsker å sette deg grundigere inn i dette, og for deg som ønsker å beherske russisk for å jobbe med og i møte med Russland og russiske interesser.

Etter fullført bachelorgrad i språk og litteratur shar du følgende læringsresultat:

Kunnskaper:
Du har:

  •  skaffet deg både grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av det faget som er valgt som fordypning, og mer spesialisert kunnskap i utvalgte deler av dette faget
  • skaffet deg enten grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av et fag som er valgt som fag nummer to, eller et bredere spekter av kunnskaper fra utvalgte deler av ulike fag
  • utviklet en forståelse for hvordan en må vurdere kunnskap kritisk i lys av ulike teoretiske og ideologiske perspektiv

 

Ferdigheter:
Du kan:

  • orientere deg i språk- og/eller litteraturvitenskapelig faglitteratur
  • analysere og tolke språklig og/eller litterært tekstmateriale
  • formidle dine kunnskaper om språk og/eller litteratur skriftlig og muntlig på russisk
  • ha en god skriftlig og muntlig beherskelse i russisk og være i stand til å bruke russisk for å formidle den kunnskapen du har tilegnet deg i løpet av studiet

 

Generell kompetanse:
Du har:

  • blitt i stand til å arbeide selvstendig i yrker som krever kunnskaper i både språk, kultur og litteratur eller spesialisert kunnskaper innenfor ett av områdene

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse og 15. april for søkere med generell studiekompetanse.

Undervisninga gis i form av forelesninger, øvelser og oppgaver (først og fremst i språk) og seminarer med semesteroppgave. Eksamensform er skoleeksamen (skriftlig og/eller muntlig), hjemmeoppgave, mappe-/standpunkt, alt avhengig av emnetype.

 

Norsk og russisk. Bruken av russisk øker gradvis med studienivået.

Det anbefales sterkt å ta et studieopphold ved Det norske studiesenteret i St.Petersburg i 3. semester. Her tilbys det hver høst et emne i samarbeid med UiO og UiB. Kurset fokuserer på praktiske ferdigheter i muntlig russisk, men det kan også bli gitt annen undervisning av språklig og litterær karakter. Kurset forutsetter avlagt eksamen i RUS-1001 Russisk grunnkurs 2. I 5. semester tilbys det et utenlandsopphold ved Northern Arctic Federal Univeristy i Arkhangelsk.For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se instituttenes nettsider om internasjonalisering eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.

Med bachelorgrad i språk og litteratur kan du jobbe innenfor kultur- og litteraturformidling, som oversetter eller med oppgaver som inkluderer tekstvurdering. Kulturnæringen er omfattende, og inkluderer også reiseliv, der både den språklige og kulturelle kunnskapen er vesentlig. Den samme kompetansen er etterspurt i eksportrettet næringsliv.

Hvorvidt du sikrer deg en relevant og attraktiv jobb etter oppnådd bachelorgrad, avhenger av egen karriereplanlegging, og hvor flink du er å knytte kontakter underveis i studiet, men en bachelorgrad i språk og litteratur er et utmerket fundament for videre studier.

Kandidatundersøkelsen fra 2015 viser at 58 prosent av kandidatene med bachelor fra Språk og litteratur hadde fått seg jobb, 42 prosent i faste stillinger. 26 prosent studerte videre.

Ønsker du å bli lærer på ungdomstrinnet eller i videregående skole bør du velge program for lektorutdanning 8-13. Russisk er både studieretningsfag (masterfag) i lektorutdanninga og kan tas som fag to (60 studiepoeng). En annen vei inn i læreryrket er å ta ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) etter endt BA- eller MA-grad. Da må du ha 60 stp i et annet skolefag.

Med bachelorgrad i språk og litteratur, studieretning russisk kan du søke opptak til mastergrad i språk eller i litteratur med studieretning i russisk. Vær oppmerksom på at det er krav om et karaktergjennomsnitt på C, eller bedre og fordypning i russisk for opptak til mastergraden.

 

Med bachelorgrad i språk og litteratur, studieretning russisk og 40 studiepoeng eller mer i historie eller statsvitenskap er det mulig å søke opptak til mastergrad i russlandsstudier. Vær oppmerksom på at det er krav om et karaktergjennomsnitt på C, eller bedre og fordypning i russisk, samt anbefalt krav om C i emner i praktisk russisk for opptak til mastergraden.

 

Graden er også opptaksgrunnlag til fakultetets tverrfaglige masterprogrammer i Visual Cultural Studies, Peace and Conflict Transformation og Indigenous Studies.Contact
Kontor-bilde Kirkath.jpg

Kirsten Katharina Barton Holiman


Studiekonsulent (Fransk, russisk, tysk og norsk som andrespråk)
Phone: +4777644333 kirsten.k.holiman@uit.no


Skip to main content