Study catalogue

Reset Campus: Tromsø   
191 study programmes:

- master, 5 år
- årsstudium, 1 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- bachelor (ordinær, y-vei), 3 år
- bachelor, 3 år
- bachelor, 3 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- bachelor, 3 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- bachelor, 3 år
- årsstudium, 1 år
- master, 2 år
- bachelor, 3 år
- bachelor, 3 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- årsstudium, 1 år
- master, 2 år
- årsstudium, 1 år
- årsstudium, 1 år
- årsstudium, 1 år
- bachelor, 3 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- bachelor (ordinær, y-vei), 3 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- årsstudium, 1 år
- master, 2 år
- årsstudium, 1 år
- bachelor, 3 år
(Urfolksstudier - master) - master, 2 år
- 2 semestre
- master, 2 år
- master, 2 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- bachelor, 3 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- årsstudium, 1 år
- årsstudium, 1 år
- bachelor, 3 år
- master, 3 år
- master, 5 år
- master, 3 semestre
- årsstudium, 1 år
- master, 4 år
- bachelor, 3 år
- master, 3 år
- master, 2 år
- årsstudium, 1 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- forskerlinje, 7 år
(Musikkutøving - master) - master, 2 år
- 2 semestre
- bachelor, 4 år
- master, 2 år
- bachelor, 3 år
- årsstudium, 1 år
- årsstudium, 1 år
- årsstudium, 1 år
- årsstudium, 1 år
- Executive master, 3 år
- master, 5 år
- bachelor, 3 år
- bachelor, 3 år

Areas of study:
- master, 2 år

Areas of study:
Barnehagefag /
- årsstudium, 1 år
- bachelor (ordinær, y-vei, 3-semester), 3 år
- master, 2 år
- master, 3 år
- bachelor, 3 år
- årsstudium, 1 år
- forskerlinje, 7 år
- master, 2 år
- bachelor, 3 år
- 1 semestre
- erfaringsbasert master, 5 semestre
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- årsstudium, 1 år
- master, 5 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- årsstudium, 1 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- master, 2 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- bachelor, 3 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- årsstudium, 1 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- erfaringsbasert master, 5 semestre
(Forskerlinje i psykologi) - 3 år
- bachelor, 3 år
- årsstudium, 1 år
- master, 4 år